Skip to main content

TRbinance API implementation in python.

Project description

Logo

Tr Binance API

Table of Contents

About The Project

BinanceTR borsasında, alım-satım yapmak veya piyasa verilerini çekmek için geliştirilen kullanımı kolay ve pratik bir python kütüphanesidir. Binance TR'nin herkese açık API dokümanı referans alınarak python programlama dili ile Binance TR için özel uygulama geliştirmek isteyenler için geliştirilmiştir.

Getting Started

Kurulum yönergesi için aşağıdaki adımlar takip edilebilir.

Prerequisites

  • python3
  • pip

Installation

  • Firstly Install python 3 and pip.

Install From Repo

Clone the repo

git clone https://github.com/futuristicexchanger/BinanceTrApi

In project directory run

pip install .

or

python setup.py install

Install via pip

pip install BinanceTrApi

License

Distributed under the MIT License. See LICENSE for more information.

Developers

Ali Çakıcı - a.cakici2020@gtu.edu.tr

Haldun Meriç Erbay - haldunerbay@gmail.com

Yiğit Bozkurt - ygt.bozkurt@gmail.com

Project Link: https://pypi.org/project/BinanceTrApi/

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Source Distribution

BinanceTrApi-0.1.1.tar.gz (6.8 kB view hashes)

Uploaded Source

Built Distribution

BinanceTrApi-0.1.1-py3-none-any.whl (8.3 kB view hashes)

Uploaded Python 3

Supported by

AWS AWS Cloud computing and Security Sponsor Datadog Datadog Monitoring Fastly Fastly CDN Google Google Download Analytics Microsoft Microsoft PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page