Skip to main content

Python SDK for IDIN Blockchain API

Project description

Example Signer Usage

from IDINSDK import IDINSigner, IDINVerifier

signer = IDINSigner("""-----BEGIN EC PRIVATE KEY-----
MHcCAQEEIO+qNUJs2qNN2seIUsXuIYJtg1cw4kY7F2SGl+ovvItQoAoGCCqGSM49
AwEHoUQDQgAE4PU/X1iUmtSlV0tBIA7rwz3wYkhXEGhraj69x0oG0l7GCgH+orX6
NYoaA5oG9Dme+qMl0xsXYOgyrRdatEQQzw==
-----END EC PRIVATE KEY-----""", key_format='pem')

signer = IDINSigner()
print('Private Key - PEM')
print(signer.to_pem())
print()

print('Private Key - HEX')
print(signer.to_hex())
print()

print('Sign data - hello')
signature = signer.sign(b'hello')
print(signature)
print()

verifier = signer.get_verifier()
print('Public Key - PEM')
print(verifier.to_pem())
print()

print('Public Key - HEX')
print(verifier.to_hex())
print()

print('Verify data - hello')
print(verifier.verify(signature, 'hello'))
print()

print('Verify data - hello2')
print(verifier.verify(signature, 'hello2'))
print()

verifier = IDINVerifier(verifier.to_hex(), key_format='hex')
print('Public Key - PEM')
print(verifier.to_pem())
print()

print('Public Key - HEX')
print(verifier.to_hex())
print()

print('Verify data - hello')
print(verifier.verify(signature, 'hello'))
print()

print('Verify data - hello2')
print(verifier.verify(signature, 'hello2'))
print()

Example API usage

from IDINSDK import IDINAPI, IDINSigner
import pprint, time

# API
api = IDINAPI(debug=True)

print('### Generate keypair')
signer = IDINSigner()
print('[+] Private Key - HEX')
print(signer.to_hex())
verifier = signer.get_verifier()
print('[+] Public Key - HEX')
print(verifier.to_hex())
print()


print('### Create DID')
did_address = api.did_create(signer)
print('[+] api.did_create() => DID address')
print(did_address)
print()


print('### Generate new keypair')
signer2 = IDINSigner()
print('[+] Private Key - HEX')
print(signer2.to_hex())
verifier2 = signer2.get_verifier()
print('[+] Public Key 2 - HEX')
print(verifier2.to_hex())
print()


print('### Add new keypair to DID')
public_key_to_add = verifier2.to_hex()
print('[+] api.did_add_public_key_sign() => tx body hex')
signature_of_public_key_to_add = api.did_add_public_key_sign(did_address, signer2)
tx_hash = api.did_add_public_key(did_address, signer, public_key_to_add, signature_of_public_key_to_add, async_tx=False)
print('[+] api.did_add_public_key() => transaction hash')
print(tx_hash)

print('[+] Waiting for block to be commited')
time.sleep(5)

print('### List active public key of DID')
print('[+] api.did_list_public_keys() => json')
pprint.pprint(api.did_list_public_keys(did_address))


print('### Get public key detail of DID')
print('[+] api.did_get_public_key_detail() => json')
pprint.pprint(api.did_get_public_key_detail(did_address, public_key_to_add))


print('### Remove public key from DID')
print('[+] api.did_remove_public_key() => transaction hash')
pprint.pprint(api.did_remove_public_key(did_address, signer, public_key_to_add))


print('### Register DID recovery')
print('[#] Generate keypair for recovery DID test')
signer2 = IDINSigner()
print('[+] Private Key - HEX')
print(signer2.to_hex())
verifier2 = signer2.get_verifier()
print('[+] Public Key - HEX')
print(verifier2.to_hex())

print('[#] Create DID for recovery DID test')
did_address2 = api.did_create(signer2)
print('[+] api.did_create() => DID address')
print(did_address2)

print('[#] Sign and do recovery registration')
print('[+] api.did_recovery_register_sign() => tx body json')
array_of_payload = []
array_of_payload.append(api.did_recovery_register_sign(did_address2, signer2, did_address))
pprint.pprint(array_of_payload)
print('[+] api.did_recovery_register() => transaction hash')
tx_hash = api.did_recovery_register(did_address, signer, array_of_payload, async_tx=False)
print(tx_hash)


print('### DID recovery')
print('[#] Generate new keypair for recovery DID')
signer3 = IDINSigner()
print('[+] Private Key - HEX')
print(signer3.to_hex())
verifier3 = signer3.get_verifier()
print('[+] Public Key - HEX')
print(verifier3.to_hex())

print('[#] Sign and do recovery')
print('[+] api.did_recovery_sign() => tx body json')
array_of_payload = []
array_of_payload.append(api.did_recovery_sign(verifier3.to_hex(), signer2, did_address2, did_address))
pprint.pprint(array_of_payload)
print('[+] api.did_recovery() => transaction hash')
tx_hash = api.did_recovery(did_address, signer3, array_of_payload)
print(tx_hash)


print('### VC Register')
print('[+] api.vc_register() => transaction hash')
tx_hash = api.vc_register(did_address, signer, '9ac2281f433f7354af0d873a696e1b1c11756f5c05d251e44117525dbb09aa65')
print(tx_hash)


print('### VC Revoke')
print('[+] api.vc_revoke() => transaction hash')
tx_hash = api.vc_revoke(did_address, signer, '9ac2281f433f7354af0d873a696e1b1c11756f5c05d251e44117525dbb09aa65')
print(tx_hash)

# Warning - this is a mock data
print('### VC Verify')
print('[+] api.vc_verify() => True/False')
vc = """{
 "data": "eyJAY29udGV4dCI6IFsiaHR0cHM6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMTgvY3JlZGVudGlhbHMvdjEiXSwgImNyZWRlbnRpYWxTdWJqZWN0IjogeyJjYW1wdXNfbmFtZSI6ICJcdTBlMDJcdTBlMmRcdTBlMTlcdTBlNDFcdTBlMDFcdTBlNDhcdTBlMTkiLCAiZmFjdWx0eV9uYW1lIjogIlx1MGUwNFx1MGUxM1x1MGUzMFx1MGUyYVx1MGUxNlx1MGUzMlx1MGUxYlx1MGUzMVx1MGUxNVx1MGUyMlx1MGUwMVx1MGUyM1x1MGUyM1x1MGUyMVx1MGUyOFx1MGUzMlx1MGUyYVx1MGUxNVx1MGUyM1x1MGU0YyIsICJmaXJzdF9uYW1lX2VuIjogIkRlbW8iLCAiZmlyc3RfbmFtZV90aCI6ICJcdTBlMTdcdTBlMTRcdTBlMmFcdTBlMmRcdTBlMWEiLCAiaWQiOiAiZGlkOmlkaW46aW9VZ3NFVVUyQzJvNkoyMnhpemppeFRXZEZNQXhjZnZzMyIsICJsYXN0X25hbWVfZW4iOiAiU3lzdGVtIiwgImxhc3RfbmFtZV90aCI6ICJcdTBlMjNcdTBlMzBcdTBlMWFcdTBlMWEiLCAibWFqb3JfbmFtZSI6ICJcdTBlMmFcdTBlMTZcdTBlMzJcdTBlMWJcdTBlMzFcdTBlMTVcdTBlMjJcdTBlMDFcdTBlMjNcdTBlMjNcdTBlMjFcdTBlMjhcdTBlMzJcdTBlMmFcdTBlMTVcdTBlMjNcdTBlMWFcdTBlMzFcdTBlMTNcdTBlMTFcdTBlMzRcdTBlMTUiLCAic3R1ZGVudF9pZCI6ICI5OTk5OTk5OTk5IiwgInRpdGxlX2VuIjogIk1yLiIsICJ0aXRsZV90aCI6ICJcdTBlMTlcdTBlMzJcdTBlMjIifSwgImV4cGlyYXRpb25EYXRlIjogIjIwMjMtMDktMThUMDk6NTE6MDErMDc6MDAiLCAiaWQiOiAiMjA4OTUxODQwM2U3OWYzOTBmMDJlN2VjNTM0ZGRlNDA3MThlNWI0ZmMwYzBiMDM0Mjg5NjE2Mjk5NGM1MzNiNyIsICJpc3N1YW5jZURhdGUiOiAiMjAxOS0wOS0xOVQwOTo1MTowMSswNzowMCIsICJpc3N1ZXIiOiAiZGlkOmlkaW46aWJ2OGVUcUhyR1ZtNkY1aXY0dFhoUjRRZkJKUHg5aWFoWCIsICJ0eXBlIjogWyJLS1UgSUQgQ2FyZCJdfQ==",
 "proof": {
  "created": "2019-09-19T09:51:01+07:00",
  "type": "Secp256r1Signature2018",
  "proofPurpose": "assertionMethod",
  "verificationMethod": "did:idin:ibv8eTqHrGVm6F5iv4tXhR4QfBJPx9iahX",
  "signature": "82c879fbc60f8c0b3e7de7858a551bbbe2b9e8e95ba9491a6140fcca2d070d1989003b6b6d3e80b2e526e529f6858c7a68d08219ec11c9a08ee6506abfe134de"
 }
}"""
result = api.vc_verify(vc)
print(result)

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Source Distribution

IDINSDK-0.0.2.tar.gz (5.8 kB view hashes)

Uploaded source

Built Distribution

IDINSDK-0.0.2-py3-none-any.whl (5.7 kB view hashes)

Uploaded py3

Supported by

AWS AWS Cloud computing Datadog Datadog Monitoring Facebook / Instagram Facebook / Instagram PSF Sponsor Fastly Fastly CDN Google Google Object Storage and Download Analytics Huawei Huawei PSF Sponsor Microsoft Microsoft PSF Sponsor NVIDIA NVIDIA PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Salesforce Salesforce PSF Sponsor Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page