Skip to main content
Help us improve PyPI by participating in user testing. All experience levels needed!

file cataloging tool

Project description

Програма призначена для каталогізації файлів та створення баз знань на основі файлових систем. В найпростішому випадку програма може бути використана для швидкого пошуку в каталозі за ключовими словами або назвами файлів.

Програма може працювати як плагін файлового менеджера Total Commander. Для цього перетягніть модуль KWsearch.pyw на панель Total Commander і введіть параметри:

?%P -k для додання ключових слів,
?%P -i для індексування поточного каталогу,
?%P -s для пошуку в поточному каталозі.

Розглянемо приклад. За допомогою Total Commander увійдіть в каталог, який буде кореневим каталогом онтології, наприклад, c:\Test. Виконайте програму так:

KWsearch.pyw c:\Test\ -k

або клацніть на кнопці панелі Total Commander та введіть параметри командного рядка c:\Test\ -k. З’явиться вікно для введення ключових слів. Після введення, в каталозі появиться файл ckass.pykb з вмістом kw(“word1”,”word2”). Де kw - функція, яка додає в базу знань ключові слова. Після введення ключових слів в усіх потрібних каталогах, каталог c:\Test потрібно проіндексувати. Для цього виконайте програму з параметрами командного рядка c:\Test\ -i. В каталозі c:\Test повинен з’явитись файл з індексами kwindex.pkl. Тепер можна виконувати пошук. Виконайте програму з параметрами командного рядка c:\Test\ -s. З’явиться вікно, у верхній частині якого можна вводити текст або регулярний вираз (з натиском Enter) для пошуку. Список результатів з’явиться нижче.

Програма також може бути використана для створення повноцінних баз знань мовою Python. Класи або індивіди онтології декларуються у файлах class.pykb і можуть бути реалізовані, наприклад, класами мови Python. Унікальним іменем класу є шлях до каталогу. Файли ckass.pykb з різних каталогів об’єднуються в один Python модуль, до якого необхідно додати правила і машину логічного виведення.

Project details


Release history Release notifications

This version
History Node

0.1.0

History Node

0.0.1

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging CloudAMQP CloudAMQP RabbitMQ AWS AWS Cloud computing Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page