Skip to main content

Een implementatie van de grouper

Project description

Kerapu

Een implementatie van de Grouper in Python voor Business Intelligence doeleinden.

Social Legal Release Tests Code
https://badges.gitter.im/SetBased/py-kerapu.svg https://img.shields.io/github/license/setbased/py-kerapu.svg https://badge.fury.io/py/Kerapu.svg https://travis-ci.org/SetBased/py-kerapu.svg?branch=master https://scrutinizer-ci.com/g/SetBased/py-kerapu/badges/coverage.png?b=master https://scrutinizer-ci.com/g/SetBased/py-kerapu/badges/quality-score.png?b=master

Installatie

Kerapu kan eenvoudig geïnstalleerd worden met pip:

pip3 install kerapu

Voorbereiding

Alvorens gebruik te kunnen maken van Kerapu moeten de boombestanden en referentietabellen worden geconverteerd en opgeslagen. Ten tijde van schrijven van dit document was de meest recente versie van Grouper Tabellen v20161117, vervang in de onderstaande tekst deze versie voor de meest recente versie.

unzip -x "20170101 Grouper Tabellen v20161117.zip"
 • Converteer de XML-bestanden naar CSV (in het voorbeeld hieronder worden de CSV-bestanden weggeschreven in de folder var/lib):
kerapu kerapu:shredder "20170101 BoomBestanden v20161117.xml" var/lib/
kerapu kerapu:shredder "20170101 Referenties v20161117.xml" var/lib/

Voorbeeld

Hieronder een voorbeeld om de zorgproductcode van een subtraject af te leiden.

from kerapu.Kerapu import Kerapu
from kerapu.lbz.Subtraject import Subtraject

# Maak een Grouper object en laad boombestanden en referentietabellen.
grouper = Kerapu()
grouper.init_static('var/lib')

# Maak een subtraject object.
subtraject = Subtraject('1',       # Subtrajectnummer
            '0303',     # Zorgverlenerspecificatiecode
            '0280',     # Diagnosecode
            '11',      # Zorgtypecode
            '000',      # Zorgvraagcode
            '2012-01-01',  # Begindatum subtraject
            '2000-01-01',  # Geboortedatum
            'M')       # Geslachtscode

# Voeg uitgevoerde zorgactiviteiten aan het subtraject toe.
subtraject.add_zorg_activiteit('038940', 1)
subtraject.add_zorg_activiteit('038941', 1)
subtraject.add_zorg_activiteit('190012', 1)
subtraject.add_zorg_activiteit('190015', 1)

# Bepaal zorgproductgroep en zorgproduct.
zorg_product_groep_code = grouper.bepaal_zorg_product_groep(subtraject)
if zorg_product_groep_code != '0':
  zorg_product_code = grouper.bepaal_zorg_product(subtraject, zorg_product_groep_code)
  print('Zorgproductcode: {}'.format(zorg_product_code))

Ondersteuning en bijdragen

Ondersteuning is beschikbaar via GitHub tickets, Gitter en email: support@setbased.nl.

Bijdragen zijn uiteraard welkom, we werken volgens de GitHub Flow, zie de handleiding voor het maken een pull request.

Wie gebruiken Kerapu?

https://avatars0.githubusercontent.com/u/12200736?v=3&s=200

Licentie

Dit project is gelicentieerd onder de MIT-licentie.

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
Kerapu-1.0.2.tar.gz (21.1 kB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page