Skip to main content

Een implementatie van de grouper

Project description

Kerapu

Een implementatie van de Grouper in Python.

Social Docs Legal Release Tests Code
https://badges.gitter.im/SetBased/py-kerapu.svg Documentation Status https://img.shields.io/github/license/setbased/py-kerapu.svg https://badge.fury.io/py/Kerapu.svg https://travis-ci.org/SetBased/py-kerapu.svg?branch=master https://scrutinizer-ci.com/g/SetBased/py-kerapu/badges/coverage.png?b=master https://scrutinizer-ci.com/g/SetBased/py-kerapu/badges/quality-score.png?b=master

Documentatie

De documentatie van Kerapu is beschikbaar op Read the Docs.

Ondersteuning en bijdragen

Ondersteuning is beschikbaar via GitHub tickets, Gitter en email: support@setbased.nl.

Bijdragen zijn uiteraard welkom, we werken volgens de GitHub Flow, zie de handleiding voor het maken een pull request.

Licentie

Dit project is gelicentieerd onder de MIT-licentie.

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for Kerapu, version 2.0.3
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size Kerapu-2.0.3.tar.gz (21.4 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View

Supported by

Pingdom Pingdom Monitoring Google Google Object Storage and Download Analytics Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page