Skip to main content
Python Software Foundation 20th Year Anniversary Fundraiser  Donate today!

PyTechBrain to nowa platforma wprowadzająca uczniów w dziedzinę IoT - Internet of Things (Internet Rzeczy). Działa z Python 3

Project description

PyTechBrain - innowacyjna nauka programowania

Chciałbym przedstawić inspirację dla nauczycieli, w pełni zgodną z nową podstawą programową. To innowacyjny projekt - wprowadzający do tematu IoT. Łączy elektronikę i programowanie w jednym pudełku, pozwala uczyć od klasy 4 szkoły podstawowej do końca liceum. Zaczynamy środowiskiem opartym o Scratch, po czym przechodzimy do Pythona. Wszystko z czujnikami i diodami w tle...

PyTechBrain to nowa platforma wprowadzająca uczniów w dziedzinę IoT - Internet of Things (Internet Rzeczy). Pozwala na nauczanie elektroniki i programowania w jednym. Jest w pełni zgodna z nową Podstawą Programową. Łaczy prostotę wykonania i olbrzymie mozliwości nauczania programowania. Możemy wykorzystywać ją do budowania stacji pogodowych, podstaw inteligentnego miasta. Kompatybilny z Arduino UNO R3, obsługiwany przez Scratch 2.0 offline i Python 3

Aby zainicjować układ w programie, konieczne są polecenia:

from PyTechBrain import *

uklad = PyTechBrain()

==============================================

Dla układów PyTechBrain z firmy ABIX Edukacja biblioteka samodzielnie znajduje port COM (ttyUSB) - nie ma potrzeby niczego sprawdzać.

Dla innych układów kompatybilnych z Arduino UNO R3 należy samodzielnie sprawdzić port COM (ttyUSB) i podac jako parametr, np.:

from PyTechBrain import *

uklad = PyTechBrain('COM12')

uklad = PyTechBrain('/dev/ttyUSB2')

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for PyTechBrain, version 0.7.2
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size PyTechBrain-0.7.2-py3-none-any.whl (6.7 kB) File type Wheel Python version py3 Upload date Hashes View
Filename, size PyTechBrain-0.7.2.tar.gz (6.2 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View

Supported by

AWS AWS Cloud computing Datadog Datadog Monitoring DigiCert DigiCert EV certificate Facebook / Instagram Facebook / Instagram PSF Sponsor Fastly Fastly CDN Google Google Object Storage and Download Analytics Microsoft Microsoft PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Salesforce Salesforce PSF Sponsor Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page