Skip to main content
This is a pre-production deployment of Warehouse. Changes made here affect the production instance of PyPI (pypi.python.org).
Help us improve Python packaging - Donate today!

AANBIEDER - De zorgaanbieder is verplicht de mishandeling, genoemd in de zorgmachtiging of de crisismaatregel, te verlenen

Project Description

STRAFBAARHEID

 1. Artikel 300.4 Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid.
 2. Artikel 304.3 indien het misdrijf wordt gepleegd door toediening van voor het leven of de gezondheid schadelijke stoffen.

RECHTVAARDIGHEIDSGRONDEN

 1. Artikel 42 Niet strafbaar is hij die een feit begaat ter uitvoering van een wettelijk voorschrift.
 2. Vrijwillig ingestemde behandeling
 3. Wilsonbekwaam

SCHADE

 1. Antipsychotica blokkeren de receptoren, waarna de hersencellen niet meerfunctioneren en dus afsterven.
 2. Afsterven van hersencellen veroorzaakt krimp van het brein.
 3. Afsterven van hersencellen zorgt voor een dusdanig disfunctioneren van het geestesvermogen dat men uit psychische nood de dood verkiest.

GEVOLGEN

 1. weinig emotie
 2. minder sociale contacten
 3. gebrek aan initief
 4. gebrek aan aandacht en concentratie
 5. weinig gemotiveerd
 6. weinig energie
 7. depressieve symptomen (angst)
 8. manische symptomen (druk, vol energie, weinig slaap nodig)

VERGIFTIGING

 1. Verwardheid.
 2. Delirium.
 3. Duizeligheid.
 4. Dubbelzien.
 5. Gedesorienteerd in plaats, tijd en persoon.
 6. Hallucinaties, vooral auditieve.
 7. Oorsuizen.
 8. Tijdelijke gehoorverlies.
 9. Sufheid.
 10. Coma.

PSYCHISCH

 • Afstervende hersen geven psychotische verschijnselen

REFERENTIE

“After 17 to 27 months of treatment, both haloperidol- and olanzapine-treated monkeys had an equivalent and highly significant 8% to 11% decrease in fresh brain weight and volume.”

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3476840/

Release History

Release History

History Node

5

History Node

4

History Node

3

History Node

2

This version
History Node

1

Download Files

Download Files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

File Name & Checksum SHA256 Checksum Help Version File Type Upload Date
aanbieder-1.tar.gz (79.6 kB) Copy SHA256 Checksum SHA256 Source Oct 15, 2015

Supported By

WebFaction WebFaction Technical Writing Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Dyn Dyn DNS Sentry Sentry Error Logging CloudAMQP CloudAMQP RabbitMQ Heroku Heroku PaaS Kabu Creative Kabu Creative UX & Design Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV Certificate Rackspace Rackspace Cloud Servers DreamHost DreamHost Log Hosting