Skip to main content

AANBIEDER - De zorgaanbieder is verplicht de mishandeling, genoemd in de zorgmachtiging of de crisismaatregel, te verlenen

Project description

Mishandeling van medicijnen is strafbaar in het Wetboek van Strafrecht:

Artikel 300.4 Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid. Artikel 304.3 indien het misdrijf wordt gepleegd door toediening van voor het leven of de gezondheid schadelijke stoffen. Behandeling met antipsychotica is opzettelijke benadeling van de gezondheid gepleegd door toediening van voor het leven of de gezondheid schadelijke stoffen, om met die benadeling van de gezondheid te proberen de psychotische symptomen te verminderen.

kortom:

Antipsychotica brengen schade toe aan de hersenen in de hoop met toebrenging van die schade de psychotische symptomen te verminderen. De schade die men toebrengt is opzettelijk en daarmee is het mishandeling.

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
aanbieder-2.tar.gz (78.1 kB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page