Skip to main content

AANGIFTE - Men dient de antipsychotica ook toe voor het blokkeren van de receptoren, opzettelijke benadeling van de gezondheid.

Project description

op datum … doet bij de politie te … aangifte:

Naam :

Voornamen :

Geboortedatum :

Adres :

Woonplaats :

Postcode :

Telefoon :

tegen de verdachte:

Naam :

Voornaam/initialen en titel :

Geboortedatum :

Adres :

Woonplaats :

Postcode :

Functie :

Werkgever :

Datum/tijdstip plegen feit: van … tot …

Plaats van het feit :

Omschrijving incident feit:

  1. Antipsychotica blokkeren de receptoren en benadelen daarmee de gezondheid.
  2. Men dient de antipsychotica ook toe voor het blokkeren van de receptoren, opzettelijke benadeling van de gezondheid.
  3. Behandeling met antipsychotica is langdurige opzettelijke benadeling van de gezondheid.

Aankruisen welk artikel en wet van toepassing is.

[x] Mishandeling - Wetboek van Strafrecht 300 lid 4

Ik verzoek om een bewijs van aangifte.

Naam aangever: …

Handtekening:

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for aangifte, version 3
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size aangifte-3.tar.gz (84.4 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View

Supported by

Pingdom Pingdom Monitoring Google Google Object Storage and Download Analytics Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page