Skip to main content

AANGIFTE - Men dient de antipsychotica ook toe voor het blokkeren van de receptoren, opzettelijke benadeling van de gezondheid.

Project description

op datum … doet bij de politie te … aangifte:

Naam :

Voornamen :

Geboortedatum :

Adres :

Woonplaats :

Postcode :

Telefoon :

tegen de verdachte:

Naam :

Voornaam/initialen en titel :

Geboortedatum :

Adres :

Woonplaats :

Postcode :

Functie :

Werkgever :

Datum/tijdstip plegen feit: van … tot …

Plaats van het feit :

Omschrijving incident feit:

  1. Antipsychotica blokkeren de receptoren en benadelen daarmee de gezondheid.
  2. Men dient de antipsychotica ook toe voor het blokkeren van de receptoren, opzettelijke benadeling van de gezondheid.
  3. Behandeling met antipsychotica is langdurige opzettelijke benadeling van de gezondheid.

Aankruisen welk artikel en wet van toepassing is.

[x] Mishandeling - Wetboek van Strafrecht 300 lid 4

Ik verzoek om een bewijs van aangifte.

Naam aangever: …

Handtekening:

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
aangifte-3.tar.gz (84.4 kB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page