Skip to main content
This is a pre-production deployment of Warehouse. Changes made here affect the production instance of PyPI (pypi.python.org).
Help us improve Python packaging - Donate today!

AANGIFTE - Men dient de antipsychotica ook toe voor het blokkeren van de receptoren, opzettelijke benadeling van de gezondheid.

Project Description

op datum … doet bij de politie te … aangifte:

Naam :

Voornamen :

Geboortedatum :

Adres :

Woonplaats :

Postcode :

Telefoon :

tegen de verdachte:

Naam :

Voornaam/initialen en titel :

Geboortedatum :

Adres :

Woonplaats :

Postcode :

Functie :

Werkgever :

Datum/tijdstip plegen feit: van … tot …

Plaats van het feit :

Omschrijving incident feit:

  1. Antipsychotica blokkeren de receptoren en benadelen daarmee de gezondheid.
  2. Men dient de antipsychotica ook toe voor het blokkeren van de receptoren, opzettelijke benadeling van de gezondheid.
  3. Behandeling met antipsychotica is langdurige opzettelijke benadeling van de gezondheid.

Aankruisen welk artikel en wet van toepassing is.

[x] Mishandeling - Wetboek van Strafrecht 300 lid 4

Ik verzoek om een bewijs van aangifte.

Naam aangever: …

Handtekening:

Release History

Release History

This version
History Node

3

History Node

2

History Node

1

Download Files

Download Files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

File Name & Checksum SHA256 Checksum Help Version File Type Upload Date
aangifte-3.tar.gz (84.4 kB) Copy SHA256 Checksum SHA256 Source Jul 11, 2015

Supported By

WebFaction WebFaction Technical Writing Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Dyn Dyn DNS Sentry Sentry Error Logging CloudAMQP CloudAMQP RabbitMQ Heroku Heroku PaaS Kabu Creative Kabu Creative UX & Design Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV Certificate Rackspace Rackspace Cloud Servers DreamHost DreamHost Log Hosting