Skip to main content
This is a pre-production deployment of Warehouse. Changes made here affect the production instance of PyPI (pypi.python.org).
Help us improve Python packaging - Donate today!

Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid.

Project Description

RONDJE STRAFRECHTER

Om de patient zijn mishandeling door TBS, BOPZ, WvGGZ, maatregel of arts gestopt te zien moet er een daadwerklijk rechtsmiddel gegarandeerd worden:

 1. advocaat dwingt de politie tot aangifte van mishandeling gepleegd door toediening van voor het leven of de gezondheid schadelijk stoffen
 2. advocaat dwingt openbaar ministerie tot vervolging
 3. advocaat pleit mishandeling bij de rechter
 4. mishandeling bewezen
 5. schuld bewezen
 6. verdachte beroept zich op Artikel 42
 7. verdachte geeft toe dat hij, beroepende op Artikel 42, langdurig en op grote
 8. schaal heeft mishandelt

STRAFBAARHEID

Mishandeling met behulp van medicijnen is strafbaar:

 1. Artikel 300 4. Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid.
 2. Artikel 303 1. Zware mishandeling gepleegd met voorbedachten rade wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.
 3. Artikel 303 2. Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt de schuldig gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.
 4. Artikel 304 3. indien het misdrijf wordt gepleegd door toediening van voor het leven of de gezondheid schadelijke stoffen.

STRAFRECHT

Opzettelijke benadeling van de gezondheid door het toedienen van voor het leven of de gezondheid schadelijke stoffen:

 1. Antipsychotica zijn in hun werking benadeling van de gezondheid. De pil doet de schade.
 2. Daarmee is het opzettelijke benadeling van de gezondheid.
 3. Daarmee is toedienen van deze medicijnen mishandeling.
 4. Het doen laten verdwijnen van gevaar is het oogmerk.
 5. Het doen laten verdwijnen van symptomen is het oogmerk.
 6. Daarmee is er sprake van opzet als bedoeling.

FOLTERING

Onder het Verdrag tegen Foltering word de Nederlandse staat verplicht op te treden tegen onmenselijke of vernederende behandelingen:

 1. Een maatregel is geen straf.
 2. Een ambtsbevel is geen rechtvaardiging.
 3. Geen enkele omstandigheid is een rechtvaardiging.

EVRM

Rechten voor de Mens zoals omschreven in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens:

 1. Recht op leven
 2. Verbod van foltering
 3. Recht op vrijheid en veiligheid
 4. Recht op daadwerkelijk rechtsmiddel
 5. Verbod van misbruik van recht

SCHADE

Medicijnen brengen daadwerkelijke lichamelijke schade te weeg:

 1. Antipsychotica blokkeren de receptoren, waarna de hersencellen niet meer functioneren en dus afsterven.
 2. Afsterven van hersencellen veroorzaakt krimp van het brein.
 3. Afsterven van hersencellen zorgt voor een dusdanig disfunctioneren van het geestesvermogen EN lichaam dat men uit psychische nood de dood verkiest.

TEKENEN VAN SCHADE

De gevolgen van het behandelen van antipsychotica zijn de negatieve symptomen van schizofrenie:

 1. weinig emotie
 2. minder sociale contacten
 3. gebrek aan initief
 4. gebrek aan aandacht en concentratie
 5. weinig gemotiveerd
 6. weinig energie
 7. depressieve symptomen (angst)
 8. manische symptomen (druk, vol energie, weinig slaap nodig)

GEEN VERPLEGING

De gevolgen van behandeling zonder de noodzakelijke verpleging zijn symptomen van vergiftiging:

 1. Verwardheid.
 2. Delirium.
 3. Duizeligheid.
 4. Dubbelzien.
 5. Gedesorienteerd in plaats, tijd en persoon.
 6. Hallucinaties, vooral auditieve.
 7. Oorsuizen.
 8. Tijdelijke gehoorverlies.
 9. Sufheid.
 10. Coma.
Release History

Release History

This version
History Node

17

History Node

16

History Node

15

History Node

14

History Node

12

History Node

11

History Node

10

History Node

9

History Node

8

History Node

7

History Node

6

History Node

5

History Node

4

History Node

3

History Node

2

History Node

1

Download Files

Download Files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

File Name & Checksum SHA256 Checksum Help Version File Type Upload Date
advocaat-17.tar.gz (4.3 kB) Copy SHA256 Checksum SHA256 Source Mar 15, 2016

Supported By

WebFaction WebFaction Technical Writing Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Dyn Dyn DNS Sentry Sentry Error Logging CloudAMQP CloudAMQP RabbitMQ Heroku Heroku PaaS Kabu Creative Kabu Creative UX & Design Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV Certificate Rackspace Rackspace Cloud Servers DreamHost DreamHost Log Hosting