Skip to main content

Een nano bloedmeter is wat we nodig hebben, een bloedglucose meter meet nu in de milli.

Project description

POGING nummer 202358 http://pypi.python.org/pypi/apoclaim (820 days) #vvd #apotheker #meds SUICIDE nummer 4047 http://pypi.python.org/pypi/apoclaim (820 days) #pvda #apotheker #meds

Hedendaagse medicijnen vereisen dat men bijhoud hoe de medicijnen op je inwerken. De arts zal je niet waarschuwen voor de bijwerkingen waar je op moet letten, zodat je niet weet of symptomen het resultaat zijn van je ziekte of van je medicijnen. Nu is het zo dat men aan je gedragingen afleest wat je ziekte is en aan de hand daarvan de diagnose stelt, waarna men de juiste medicijnen probeert voor te schrijven. Vaak een kwestie van trial en error, waarbij men nog maar moet kijken hoe de medicijnen op de persoon inwerken.

Het is de bedoeling om later een bloedmeter te koppelen aan dit programma zodat men een overdosis of een tekort aan bepaalde stoffen in je bloed kan waarnemen VOORDAT ze een probleem worden. Een bloedmeter kan dan ook inzicht geven in welke lichaamseigen stoffen een invloed hebben op gedrag.

Een nano bloedmeter is wat we nodig hebben, een bloedglucose meter meet nu in de milli.

De apotheker is verantwoordelijk voor eventuele medicijnbewaking van de patient en zal dus ook VOORDAT er bijwerkingen onstaan al het bloed moeten meten.

http://pypi.python.org/pypi/apoclaim

Project details


Release history Release notifications

This version
History Node

3

History Node

2

History Node

1

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
apoclaim-3.tar.gz (509.0 kB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None Dec 15, 2014

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging CloudAMQP CloudAMQP RabbitMQ AWS AWS Cloud computing Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page