Skip to main content

A tool for information system allowing a retrieval of information on economic entities registered in the Czech Republic (ARES - Access to Registers of Economic Subjects / Entities).

Project description

Ares_util

Latest release

PyPi MIT License Supported Python implementations Supported Python versions

CI

TravisCI Coverage

Dependencies

Updates

Představení

Jednoduchý nástroj pro validaci1 českého IČ. U předaného IČ je nejdříve ověřen jeho kontrolní součet (viz Reference) a dle výsledku se následně zasílá požadavek na ARES XML API.

Pokud je IČ validní, vrací nástroj dict se základními údaji o firmě (obchodní název, adresa).

Podmínky provozu ARES API

Ministerstvo financí vyhrazuje právo omezit nebo znemožnit přístup k www aplikaci ARES uživatelům, kteří:

 • odešlou k vyřízení více než 1000 dotazů v době od 8:00 hod. do 18:00 hod.,

 • odešlou k vyřízení více než 5000 dotazů v době od 18:00 hod. do 8:00 hod. rána následujícího dne,

 • opakovaně posílají nesprávně vyplněné dotazy,

 • opakovaně posílají stejné dotazy,

 • mají větší počet současně zadaných dotazů (pro automatizované XML dotazy),

 • obcházejí povolené limity využíváním dotazování z většího množství IP adres, -

 • automatizovaně propátrávají databázi náhodnými údaji nebo generují většinu nesprávných dotazů.

—Zdroj: Podmínky provozu ARES API.

Instalace

Podporované verze Pythonu jsou pypy, pypy3, 2.7, 3.5, 3.6 a 3.7.

pip install --upgrade ares-util

Použití

python
>>> from ares_util.ares import call_ares
>>> call_ares(42)
False
>>> call_ares('68407700')
{
  u'legal': {
    u'company_vat_id': u'CZ68407700',
    u'company_name': u'České vysoké učení technické v Praze',
    u'legal_form': u'601',
    u'company_id': u'68407700'
  },
  u'address': {
    u'city': u'Praha',
    u'region': u'Hlavní město Praha',
    u'street': u'Zikova 1903/4',
    u'city_part': u'Dejvice',
    u'zip_code': u'16000'
  }
}

Django podpora

Podporované verze Djanga jsou 1.11.x (LTS), 2.0.x a 2.1.x.

K dispozi jsou dva Django validátory formulářových polí:

 • czech_company_id_numeric_validator - Ověřuje, zda IČ splňuje statické parametry, tj. 7 nebo 8 číslic a kontrolní součet.

 • czech_company_id_ares_api_validator - Platnost IČ ověřuje pomocí ARES API. Tento validátor před ARES požadavkem rovněž ověřuje statické parametry, proto by neměly být použity oba validátory zároveň.

Použití ve formuláři

from ares_util.validators import czech_company_id_numeric_validator, czech_company_id_ares_api_validator
from django import forms

# forms.py
class DemoForm(forms.Form):
  company_id = forms.IntegerField(required=True, validators=[czech_company_id_ares_api_validator])

Reference

 1. http://www.abclinuxu.cz/blog/bloK/2008/10/kontrola-ic, http://latrine.dgx.cz/jak-overit-platne-ic-a-rodne-cislo

Lokální vývoj

Chcete-li upravit doplněk lokálně, jednoduše stáhněte zdrojové kódy a nainstalujte závislosti:

pip install -r requirements.txt --upgrade

Testy spustíte pomocí tox nebo inv test. Využít můžete i přibalený Flask server pro lokální testování. Stačí spustit:

python .\server.py
 * Running on http://127.0.0.1:5000/ (Press CTRL+C to quit)
 * Restarting with stat

a v prohlížeči otevřít např.: http://127.0.0.1:5000/42.

Technické informace

XML response z ARESu je zpracována pomocí xmltodict.

Licence

The MIT License (MIT)

Copyright (c) 2013–2019 Vašek Dohnal (@illagrenan)

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Source Distribution

ares_util-0.2.2.tar.gz (10.1 kB view hashes)

Uploaded source

Built Distribution

ares_util-0.2.2-py2.py3-none-any.whl (9.2 kB view hashes)

Uploaded py2 py3

Supported by

AWS AWS Cloud computing Datadog Datadog Monitoring Facebook / Instagram Facebook / Instagram PSF Sponsor Fastly Fastly CDN Google Google Object Storage and Download Analytics Huawei Huawei PSF Sponsor Microsoft Microsoft PSF Sponsor NVIDIA NVIDIA PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Salesforce Salesforce PSF Sponsor Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page