Skip to main content

Jednoduchý Python script pro vygenerování tokenu pro Bakaláři API.

Project description

Token generator for Bakalari API

Jednoduchý Python script pro vygenerování tokenu pro Bakaláři API.

Doporučuji: xmlcurl

Návod

Skript vyžaduje tři argumenty - adresu serveru Bakalářů, uživatelské jméno, heslo.

Pokud použijete argument -k/--keep-url, adresa by měla vypadat zhruba takto:
https://subdomena.skola.cz/bakalari/login.aspx

Tedy včetně protokolu (https://) a /login.aspx, ale bez /next/ (pokud vaše škola používá tuto verzi rozhraní) a bez query stringu (?neco=neco...).

Pokud -k použijete, skript se pokusí adresu upravit. Nejkratší formát, který vygeneruje stejnou adresu jako výše, je subdomena.skola.cz/bakalari.

Vygenerovaný token je platný vždy pouze k danému datu

Python 2

Not supported anymore, if you're really that boomer, checkout commit c555ec1.

Python 3

Z příkazového řádku

použití: bakalari_token.py [-h] [-k] url username [pwd]

poziční argumenty:
 url       URL Bakalářů (např. subdomena.skola.cz/bakalari)
 username    Uživatelské jméno
 pwd       Heslo (volitelné, pokud nezadáno, bude vyžádáno schovaným vstupem)

volitelné argumenty:
 -h, --help   Zobrazí tuto nápovědu a ukončí program
 -k, --keep-url Nepokoušet se upravit URL. URL by tedy už mělo být něco jako https://subdomena.skola.cz/bakalari/login.aspx
Použití skriptu přímo
git clone https://github.com/bakalari-api/python-token-generator.git
cd python-token-generator
./bakalari_token.py <argumenty>
Instalace
python3 -m pip install bakalari-token
bakalari-token <argumenty>

Použití jako modul

import bakalari_token
if not is_full_url:
  url = bakalari_token.process_url(url)
token = bakalari_token.generate_token(url, "jannovak", "honzovosilnyheslo")

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for bakalari-token, version 2.0.post1
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size bakalari_token-2.0.post1-py3-none-any.whl (5.7 kB) File type Wheel Python version py3 Upload date Hashes View
Filename, size bakalari-token-2.0.post1.tar.gz (4.3 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View

Supported by

Pingdom Pingdom Monitoring Google Google Object Storage and Download Analytics Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page