Skip to main content
This is a pre-production deployment of Warehouse. Changes made here affect the production instance of PyPI (pypi.python.org).
Help us improve Python packaging - Donate today!

announce ware

Project Description

XMPP - IRC - CLI - RSS - UDP - API

Wet 1: Noem jezelf geen God als je geen respect hebt voor de schepping.

Wet 2: Ga vanuit onsterfelijkheid niet de sterfelijke mens duiden op zijn sterfelijkheid.

Wet 3: Laat een ieder zoals hij is, want veranderen brengt meer leed dan goed.

Wet 4: Gebruik leed niet om de mens naar God te leiden.

Wet 5: De mens is bedoelt om op de aarde te leven, voor de aarde. Niet voor de Hemel.

Wet 6: Accepteer geen hemel aarde interactie die een hel tot gevolg heeft.

Wet 7: Niet dat van een ander.

Release History

Release History

This version
History Node

15

History Node

14

History Node

13

History Node

12

History Node

11

History Node

10

History Node

9

History Node

8

History Node

7

History Node

6

History Node

5

History Node

4

History Node

3

History Node

2

History Node

1

Download Files

Download Files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

File Name & Checksum SHA256 Checksum Help Version File Type Upload Date
bard-15.tar.gz (79.0 kB) Copy SHA256 Checksum SHA256 Source Jan 2, 2015

Supported By

WebFaction WebFaction Technical Writing Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Dyn Dyn DNS Sentry Sentry Error Logging CloudAMQP CloudAMQP RabbitMQ Heroku Heroku PaaS Kabu Creative Kabu Creative UX & Design Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV Certificate Rackspace Rackspace Cloud Servers DreamHost DreamHost Log Hosting