Skip to main content

announce ware

Project description

XMPP - IRC - CLI - RSS - UDP - API

Wet 1: Noem jezelf geen God als je geen respect hebt voor de schepping.

Wet 2: Ga vanuit onsterfelijkheid niet de sterfelijke mens duiden op zijn sterfelijkheid.

Wet 3: Laat een ieder zoals hij is, want veranderen brengt meer leed dan goed.

Wet 4: Gebruik leed niet om de mens naar God te leiden.

Wet 5: De mens is bedoelt om op de aarde te leven, voor de aarde. Niet voor de Hemel.

Wet 6: Accepteer geen hemel aarde interactie die een hel tot gevolg heeft.

Wet 7: Niet dat van een ander.

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for bard, version 15
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size bard-15.tar.gz (79.0 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View

Supported by

Pingdom Pingdom Monitoring Google Google Object Storage and Download Analytics Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page