This is a pre-production deployment of Warehouse, however changes made here WILL affect the production instance of PyPI.
Latest Version Dependencies status unknown Test status unknown Test coverage unknown
Project Description
# BasitApi [![Build Status](https://travis-ci.org/omerucel/basitapi.png)](https://travis-ci.org/omerucel/basitapi)

RESTful API oluşturmanızda size yardımcı olan basit bir kütüphane. Django'nun
sınıf temelli View yapısı üzerine kurulu. Bir RESTful API'de olması gereken
bazı temel özellikleri sunar ve başka da bir işe karışmaz.

Sunduğu bazı temel özellikler:

* *Bağlantıdaki method parametresi ile HTTP_METHOD başlığının ezilmesi.*

Bazı istemciler sadece bazı metodları göndermekle kısıtlandırılabilirler. Bu
türlü bir durumda API'nin doğru çalışabilmesi için bağlantı içinde *method*
isimli parametreyi kullanabilirsiniz. Bu parametre ile HTTP_METHOD ezilir ve
gönderdiğiniz method parametresindeki değere göre işlemler yürütülür.

* *Her zaman 200 HTTP kodu ile dönüş.*

Bazı istemciler sadece bazı hata kodlarına yanıt verebilirler. BasitApi bu tür durumlar için
*suppress_response_codes* parametresine destek vermekte. Bu parametre değeri
1 olarak gönderildiğinde durumu ne olursa olsun tüm yanıtlar 200 kodu ile
gönderilmekte.

* *Yanıt formatı.*

Hem *Accept* başlık bilgisine hem de bağlantı dosya son ekine göre yanıt
formatı ayarlanabilmekte.


## Kurulum

PyPi üzerinden kurulum için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

```
$ pip install basitapi
```

Github üzerinden kurulum için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

```
$ pip install -e git://github.com/omerucel/basitapi.git#egg=basitapi
```

## Kullanım

### settings.py

```python
INSTALLED_APPS=(
...
'basitapi'
)
```

### urls.py

Bağlantı dosya son ekine göre yanıt formatını ayarlamak istemiyorsanız
bağlantılarınızı *format_suffix_patterns* ile tekrar formatlamanıza gerek yok!

```python
from basitapi.urlpatterns import format_suffix_patterns
from appname.views import ViewName

urlpatterns = patterns(
url(r'^foo', ViewName.as_view()),
...
)

urlpatterns = format_suffix_patterns(urlpatterns)
```

### views.py

```python

from basitapi.exception import ApiException
from basitapi.response import ApiResponse
from basitapi.views import ApiView

class ViewName(ApiView):
def get(self, request):
return ApiResponse({
'result' : 'data'
})

def post(self, request):
raise ApiException('Bir hata olustu', status=403, application_code=1111)
```
Release History

Release History

0.1.2

This version

History Node

TODO: Figure out how to actually get changelog content.

Changelog content for this version goes here.

Donec et mollis dolor. Praesent et diam eget libero egestas mattis sit amet vitae augue. Nam tincidunt congue enim, ut porta lorem lacinia consectetur. Donec ut libero sed arcu vehicula ultricies a non tortor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Show More

0.1.1

History Node

TODO: Figure out how to actually get changelog content.

Changelog content for this version goes here.

Donec et mollis dolor. Praesent et diam eget libero egestas mattis sit amet vitae augue. Nam tincidunt congue enim, ut porta lorem lacinia consectetur. Donec ut libero sed arcu vehicula ultricies a non tortor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Show More

0.1

History Node

TODO: Figure out how to actually get changelog content.

Changelog content for this version goes here.

Donec et mollis dolor. Praesent et diam eget libero egestas mattis sit amet vitae augue. Nam tincidunt congue enim, ut porta lorem lacinia consectetur. Donec ut libero sed arcu vehicula ultricies a non tortor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Show More

Download Files

Download Files

TODO: Brief introduction on what you do with files - including link to relevant help section.

File Name & Checksum SHA256 Checksum Help Version File Type Upload Date
basitapi-0.1.2.tar.gz (15.3 kB) Copy SHA256 Checksum SHA256 Source Apr 25, 2013

Supported By

WebFaction WebFaction Technical Writing Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Dyn Dyn DNS Sentry Sentry Error Logging CloudAMQP CloudAMQP RabbitMQ Heroku Heroku PaaS Kabu Creative Kabu Creative UX & Design Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV Certificate Rackspace Rackspace Cloud Servers DreamHost DreamHost Log Hosting