Skip to main content
Help us improve PyPI by participating in user testing. All experience levels needed!

BOEK - XMPP - IRC - CLI - RSS - UDP - API

Project description

SCRIPTUREN

Scripturen die vanuit de Hemel de hel voor de mens uitleggen, brengen de verkeerde religie voor de mens.

De mens is niet bedoelt om te leven voor het hiernamaals, maar is bedoelt om te leven hier op aarde.

Maak het leven op aarde niet slecht, ontneem de mens niet zijn identiteit.

WET

Gebruik maken van de zwakheden van de mens of zijn sterfelijkheid is een misdaad.

Beter weten voor een ander brengt leed.

Geen daargelaten.

RECHT

Recht op leven.

Recht op vrijwaring van foltering

Recht op vrijwaring van slavernij en dwangarbeid

Recht op vrijheid en veligheid

ERKENNING

Als wat er fout gaat niet erkent word, kan een probleem ook nooit opgelost worden. Dus misdaad 1 is als er niet erkent word wat is. Dus niet erkennen van problemen word strafbaar gesteld.

Meneer de Ontkenning die troepen bezigt ter verwijdering van de herinnering van de ontkenning, is de 1e terechtgestelde.

BESCHIKKING

Meneer Maatschappij die van het verboden vruchtgebruik en het verloren zoon verhaal een standaard manier maakt die alle problemen op te lossen, enkelt en alleen om zijn eigen fouten niet te hoeven weten, word ter beschikking gesteld voor de vraag of zijn geen fouten het leed waard is.

WERKING

Meneer Baan die, in plaats van rekening te houden met de gebreken die mensen hebben, hun eisen oplegt die niet te houden zijn. En dus het vervolg pad voor zieke mensen in de maatschappij dan daarmee ook tot een ramp maakt, die word te werk gesteld om vooral niets meer voor de maatschappij te kunnen doen.

KING

POGING 221950 http://pypi.python.org/pypi/boek - #ambulance #ggznederland #d66 #igz ? !! 2y131d 19h51m (257/dag) SUICIDE nummer 4377 http://pypi.python.org/pypi/boek - #vws #d66 #igz #pvdd ? !! 2y131d 19h51m (5/dag)

Project details


Release history Release notifications

This version
History Node

11

History Node

9

History Node

8

History Node

7

History Node

6

History Node

5

History Node

4

History Node

3

History Node

2

History Node

1

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
boek-11.tar.gz (79.2 kB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None Mar 29, 2015

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging CloudAMQP CloudAMQP RabbitMQ AWS AWS Cloud computing Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page