Skip to main content

xmpp, irc, shell, cli, json - email at milla@dds.nl

Project description

de mens word geboren de geest komt er op de ziel word toegevoegd

men moet zichzelf beheersen om de geest niet te laten zondigen men moet geloven om de ziel niet in de fout te laten gaan na de dood is de geest niet meer te noemen, de ziel leeft ergens anders.

het boek wat de mens maakt (het dna) is een perfect boek, de wereld waar hij in geboren word ook.

de religies hebben hun goden om de mens zonde en schuld te brengen, zij hebben immers niets aan een onschuldig mens wat niets te verwijten valt.

de mens moet beschermt worden om niet een onecht leven hier op aarde te hebben, ten dienste van geest of ziel. noch bijbel noch koran bieden deze bescherming, zij bezigen zich met zonde of schuld. alleen een echt leven op aarde, zonder te vreze voor de geest of te boeten voor de ziel, is waar het omgaat.

leven hier voor een leven ergens anders (in de geest of in het hiernamaals) is een belediging voor de schepping, een perfect boek verloren, versplit.

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
botje-20.tar.gz (72.3 kB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page