Skip to main content

xmpp, irc, shell, cli, json - email at milla@dds.nl

Project description

de mens is op aarde gezet om de aarde vorm te geven, door greep op de omstandigheden te krijgen. niet om door de omstandigheden gemaakt te worden tot iets wat hij niet is.

  1. evolutie boven creatie
  2. enkeling boven groep
  3. vrijheid boven gehoorzaamheid

Thu Mar 6 06:10:56 CET 2014

onderdrukking -> druk -> ontkennen -> leugen -> mening (heel erg) -> voedsel voor onderdrukking

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
botje-25.tar.gz (74.6 kB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page