Skip to main content
Help us improve PyPI by participating in user testing. All experience levels needed!

xmpp, irc, shell, cli, json - email at milla@dds.nl

Project description

god - koning - wet - maatschappij - burger - schuld - hel of hemel.

afname van ziel EN geest - zodat de mens werkelijk vrij is ..

GOD, die de duivel is, de vruchtnemer.

  1. de schepping (aarde, mens)
  2. niet in dank afnemen

afname van functionaliteit en identiteit van de mens, door het door god gestuurde volk wat deze functionaliteit omzet naar gesstigen die de goede ervaringen en lessen leren die het leven van de mens hier op aarde aan ontwikkeling bieden.

  1. god is specifiek oogstend

god scheid de goeie en slecht ervaringen van de mens met de ziel en recreeert daarmee een persoonlijkheid in het hiernamaals die dan alleen de op de goed geachte ervaringen hun denken kunnen doen. alle niet gewenste ervaringen worden opgevangen in de geest en mag daarna ergens anders ook de slechte ervaringen in een hiernamaals zijnde karakter.

  1. ademen
  2. drinken
  3. eten
  4. voortplanting
  5. praten
  6. denken
  7. wijsheid

Project details


Release history Release notifications

History Node

54

History Node

53

History Node

52

History Node

51

History Node

50

History Node

46

History Node

45

History Node

44

History Node

43

History Node

42

History Node

41

History Node

40

History Node

39

History Node

38

History Node

37

History Node

36

History Node

35

History Node

33

History Node

32

History Node

31

This version
History Node

30

History Node

29

History Node

28

History Node

27

History Node

26

History Node

25

History Node

24

History Node

23

History Node

22

History Node

21

History Node

20

History Node

19

History Node

18

History Node

17

History Node

16

History Node

15

History Node

14

History Node

13

History Node

12

History Node

11

History Node

10

History Node

9

History Node

8

History Node

7

History Node

6

History Node

5

History Node

4

History Node

3

History Node

2

History Node

1

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
botje-30.tar.gz (76.2 kB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None Mar 14, 2014

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging CloudAMQP CloudAMQP RabbitMQ AWS AWS Cloud computing Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page