Skip to main content

xmpp, irc, shell, cli, json - email at milla@dds.nl

Project description

god - koning - wet - maatschappij - burger - schuld - hel of hemel.

afname van ziel EN geest - zodat de mens werkelijk vrij is ..

GOD, die de duivel is, de vruchtnemer.

  1. de schepping (aarde, mens)
  2. niet in dank afnemen

afname van functionaliteit en identiteit van de mens, door het door god gestuurde volk wat deze functionaliteit omzet naar gesstigen die de goede ervaringen en lessen leren die het leven van de mens hier op aarde aan ontwikkeling bieden.

  1. god is specifiek oogstend

god scheid de goeie en slecht ervaringen van de mens met de ziel en recreeert daarmee een persoonlijkheid in het hiernamaals die dan alleen de op de goed geachte ervaringen hun denken kunnen doen. alle niet gewenste ervaringen worden opgevangen in de geest en mag daarna ergens anders ook de slechte ervaringen in een hiernamaals zijnde karakter.

  1. ademen
  2. drinken
  3. eten
  4. voortplanting
  5. praten
  6. denken
  7. wijsheid

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
botje-30.tar.gz (76.2 kB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page