Skip to main content

xmpp, irc, shell, cli, json - email at milla@dds.nl

Project description

69389/12

Dus het is een nog grotere zaak om op de aarde goed te bekijken waar en hoe
de vrije wil ontnomen word of niet mogelijk word gemaakt of niet een
opgelegde vrije wil is.


de situatie nu, wanneer de wil van god NIET gedaan word

1) vrijheids ontneming
2) wils ontneming
3) wils inlegging
4) vereiste tegenwil
5) zonde vanwege de tegenwil
6) zonde als argument om de dood te brengen
7) terug naar de "goede" god

situatie hoe het zou moeten zijn:

1) schepping is gemaakt in vrije wel, zonder vrije wil kan de schepping niet
goed functioneren
2) hoeders van de schepping hebben dus als taak de vrije wil te beschermen
omdat alle ellende volgt uit het ontnemen van de vrije wil.
3) beheer van de schepping is om het al in de schepping liggende groei
patroon ook tot stand te laten komen
4) scheppings beheerders moeten voorkomen dat zij anders dan hun taak hier
in de schepping vervullen.
5) de schepping moet bloeien onder het beheer en niet tot verderf vervallen
6) een hel is al een teken dat er disbalans is in het beheer wat er over de
schepping gevoerd word.
7) goed praten van het leed is dan ook uit den boze !!

voor de mens:

1) leef in vrijheid, laat hem je niet afnemen
2) in die vrijheid, ontwikkel jezelf zoals jij dat het beste vind
3) vecht voor de vrijheid van anderen, laat die niet hun vrijheid ontnomen
worden
4) is de wil van niet goede aard, dan is dat een teken dat de vrijheid
ontnomen is
5) de wil die van nature in de mens is, is een goede
6) met de goede wil zet je je in voor de schepping
7) als de mens zich inzet voor de schepping is hij op zijn plaats, voelt hij
zich ook gelukkig.

voor de hemelen:

1) de hemelen zijn wilsvolgend materiaal dat de daar in wonenden tot goden
maakt
2) die in de hemelen levenden hebben gods materiaal tot hun eigendom gemaakt en
zelf als de beschikkers van dit materiaal op de schepping gezet.
3) de ellende in deze schepping is dat de hemelen al het goed voor zich
houden en de rest van de schepping zonder laten zitten.
4) het is het doel van het engelen materiaal om zorg te dragen dat de
schepping volgens het in de schepping gelegde zijn ook tot uitdrukking komt.
5) deze schepping heeft vrijheid als de basis van zijn schepping, waar het
engelen materiaal dus tot taak heeft deze vrijheid te garanderen
6) de hemelen dienen er dus voor te zorgen dat de in hun wonenden zich niet
de taak die zij dienen ook veronachtzaamt.
7) de schepping kan niet zonder de engelen die hun taak in den goede
vervullen en daarom dient de schepping niet van hun werken en materiaal ontkent
te worden

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
botje-40.tar.gz (78.5 kB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page