Skip to main content
Help us improve PyPI by participating in user testing. All experience levels needed!

xmpp, irc, shell, cli, json - email at milla@dds.nl

Project description

69389/12

Dus het is een nog grotere zaak om op de aarde goed te bekijken waar en hoe
de vrije wil ontnomen word of niet mogelijk word gemaakt of niet een
opgelegde vrije wil is.


de situatie nu, wanneer de wil van god NIET gedaan word

1) vrijheids ontneming
2) wils ontneming
3) wils inlegging
4) vereiste tegenwil
5) zonde vanwege de tegenwil
6) zonde als argument om de dood te brengen
7) terug naar de "goede" god

situatie hoe het zou moeten zijn:

1) schepping is gemaakt in vrije wel, zonder vrije wil kan de schepping niet
goed functioneren
2) hoeders van de schepping hebben dus als taak de vrije wil te beschermen
omdat alle ellende volgt uit het ontnemen van de vrije wil.
3) beheer van de schepping is om het al in de schepping liggende groei
patroon ook tot stand te laten komen
4) scheppings beheerders moeten voorkomen dat zij anders dan hun taak hier
in de schepping vervullen.
5) de schepping moet bloeien onder het beheer en niet tot verderf vervallen
6) een hel is al een teken dat er disbalans is in het beheer wat er over de
schepping gevoerd word.
7) goed praten van het leed is dan ook uit den boze !!

voor de mens:

1) leef in vrijheid, laat hem je niet afnemen
2) in die vrijheid, ontwikkel jezelf zoals jij dat het beste vind
3) vecht voor de vrijheid van anderen, laat die niet hun vrijheid ontnomen
worden
4) is de wil van niet goede aard, dan is dat een teken dat de vrijheid
ontnomen is
5) de wil die van nature in de mens is, is een goede
6) met de goede wil zet je je in voor de schepping
7) als de mens zich inzet voor de schepping is hij op zijn plaats, voelt hij
zich ook gelukkig.

voor de hemelen:

1) de hemelen zijn wilsvolgend materiaal dat de daar in wonenden tot goden
maakt
2) die in de hemelen levenden hebben gods materiaal tot hun eigendom gemaakt en
zelf als de beschikkers van dit materiaal op de schepping gezet.
3) de ellende in deze schepping is dat de hemelen al het goed voor zich
houden en de rest van de schepping zonder laten zitten.
4) het is het doel van het engelen materiaal om zorg te dragen dat de
schepping volgens het in de schepping gelegde zijn ook tot uitdrukking komt.
5) deze schepping heeft vrijheid als de basis van zijn schepping, waar het
engelen materiaal dus tot taak heeft deze vrijheid te garanderen
6) de hemelen dienen er dus voor te zorgen dat de in hun wonenden zich niet
de taak die zij dienen ook veronachtzaamt.
7) de schepping kan niet zonder de engelen die hun taak in den goede
vervullen en daarom dient de schepping niet van hun werken en materiaal ontkent
te worden

Project details


Release history Release notifications

History Node

54

History Node

53

History Node

52

History Node

51

History Node

50

History Node

46

History Node

45

History Node

44

History Node

43

History Node

42

History Node

41

This version
History Node

40

History Node

39

History Node

38

History Node

37

History Node

36

History Node

35

History Node

33

History Node

32

History Node

31

History Node

30

History Node

29

History Node

28

History Node

27

History Node

26

History Node

25

History Node

24

History Node

23

History Node

22

History Node

21

History Node

20

History Node

19

History Node

18

History Node

17

History Node

16

History Node

15

History Node

14

History Node

13

History Node

12

History Node

11

History Node

10

History Node

9

History Node

8

History Node

7

History Node

6

History Node

5

History Node

4

History Node

3

History Node

2

History Node

1

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
botje-40.tar.gz (78.5 kB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None Mar 25, 2014

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging CloudAMQP CloudAMQP RabbitMQ AWS AWS Cloud computing Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page