Skip to main content

xmpp, irc, shell, cli, json - email at milla@dds.nl

Project description

THE WILL

no justification from suffering no teaching from suffering no proof with suffering

do not make this will impossible, THAT is the sin.

DE WIL

geen goed praten van leed geen lessen uit leed geen bewijzen met leed

maak die wil niet onmogelijk, DAT is de zonde.

Marteling, ook wel foltering of pijniging, is een zeer ernstige geestelijke of lichamelijke handeling, waarbij het slachtoffer gedurende langere tijd is overgeleverd aan de wil

  1. vrijheids ontneming
  2. wils ontneming
  3. wils inlegging
  4. vereiste tegenwil
  5. zonde vanwege de tegenwil
  6. zonde als argument om de dood te brengen
  7. terug naar de “goede” god

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
botje-44.tar.gz (78.0 kB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page