Skip to main content

xmpp, irc, shell, cli, json - email at milla@dds.nl

Project description

het godsoordeel houd in, schuldig bij default en daarna martelen totdat god je red.

“kijken wat helpt”

Marteling, ook wel foltering of pijniging, is een zeer ernstige geestelijke of lichamelijke handeling, waarbij het slachtoffer gedurende langere tijd is overgeleverd aan de wil

martelen is:

  1. vrijheids ontneming
  2. wils ontneming
  3. wils inlegging
  4. vereiste tegenwil
  5. zonde vanwege de tegenwil
  6. zonde als argument om de dood te brengen

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
botje-45.tar.gz (77.7 kB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page