Skip to main content

Generates IP logs compatible with Turkey 5651 law from dhcpd.leases format.

Project description

btklog

Build Status CodeFactor PyPI

ISC DHCP sunucu IP dağıtım dosyalarından T.C. 5651 nolu yasaya uyumlu IP dağıtım kaydı üreten bir Python komut satırı programı.

Örnek dhcpd.leases dosyası

# The format of this file is documented in the dhcpd.leases(5) manual page.
# This lease file was written by isc-dhcp-4.2.4-P2

server-duid "\000\001\000\001& eS\000\014)U\267\275";

lease 10.0.0.2 {
 starts 5 2020/04/10 08:27:36;
 ends 5 2020/04/10 10:57:36;
 cltt 5 2020/04/10 08:27:36;
 binding state active;
 next binding state free;
 rewind binding state free;
 hardware ethernet 00:50:56:3e:87:44;
 uid "\001\000PV>\207D";
}
lease 10.0.0.3 {
 starts 5 2020/04/10 08:27:39;
 ends 5 2020/04/10 10:57:39;
 cltt 5 2020/04/10 08:27:39;
 binding state active;
 next binding state free;
 rewind binding state free;
 hardware ethernet 00:0c:29:b6:53:f1;
 uid "\001\000\014)\266S\361";
}

btklog tarafından oluşturulmuş 5651 nolu yasa uyumlu kaydı

IP Adresi      Kullanıma Başlama Zamanı   Kullanım Bitiş Zamanı   MAC Adresi
10.0.0.2      10.04.2020-08:27:36     10.04.2020-10:57:36    00-50-56-3e-87-44
10.0.0.3      10.04.2020-08:27:39     10.04.2020-10:57:39    00-0c-29-b6-53-f1

Kurulum

pip ile kurulum

pip install btklog

Yardım menüsünü görüntüle

btklog --help

Ayarlar

-k, --kaynak PATH - ISC DHCP sunucu uyumlu(dhcpd.leases) IP dağıtım dosyası.

 • BTKLOG_KAYNAK ortam değişkeniyle de ayarlanabilir.
 • Belirtilmezse, varsayılan olarak '/var/dhcpd/var/db/dhcpd.leases' dosyasını açmayı dener.

-h, --hedef PATH - 5651 uyumlu IP dağıtım kaydının oluşturulacağı dizin.

 • BTKLOG_HEDEF ortam değişkeniyle de ayarlanabilir.
 • Belirtilmezse, kayıt dosyası varsayılan olarak mevcut dizine oluşturulur.

Örnekler

Mevcut dizindeki dhcpd.leases dosyasından /tmp dizinine kayıt oluştur.

btklog -k dhcpd.leases -h /tmp

Aynı örneği ortam değişkenlerini kullanarak yap. (Betikler için daha uygun)

#/bin/sh

export BTKLOG_KAYNAK=dhcpd.leases
export BTKLOG_HEDEF=/tmp

btklog

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Source Distribution

btklog-1.0.2.tar.gz (3.7 kB view hashes)

Uploaded Source

Built Distribution

btklog-1.0.2-py3-none-any.whl (7.9 kB view hashes)

Uploaded Python 3

Supported by

AWS AWS Cloud computing and Security Sponsor Datadog Datadog Monitoring Fastly Fastly CDN Google Google Download Analytics Microsoft Microsoft PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page