Skip to main content

BURGEMEESTER - mishandeling gepleegd door toediening van voor het leven of de gezondheid schadelijk stoffen

Project description

RONDJE STRAFRECHTER

 1. gemeente dwingt de politie tot aangifte van mishandeling gepleegd door toediening van voor het leven of de gezondheid schadelijk stoffen
 2. gemeente dwingt openbaar ministerie tot vervolging
 3. gemeente pleit mishandeling bij de rechter
 4. mishandeling bewezen
 5. schuld bewezen
 6. verdachte beroept zich op Artikel 42
 7. verdachte geeft toe dat hij, beroepende op Artikel 42, langdurig en op grote schaal heeft mishandelt

STRAFBAARHEID

 1. Artikel 300.4 Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid.
 2. Artikel 304.3 indien het misdrijf wordt gepleegd door toediening van voor het leven of de gezondheid schadelijke stoffen.

RECHTVAARDIGHEIDSGRONDEN

 1. Artikel 42 Niet strafbaar is hij die een feit begaat ter uitvoering van een wettelijk voorschrift.
 2. Vrijwillig ingestemde behandeling
 3. Wilsonbekwaam

SCHADE

 1. Antipsychotica blokkeren de receptoren, waarna de hersencellen niet meerfunctioneren en dus afsterven.
 2. Afsterven van hersencellen veroorzaakt krimp van het brein.
 3. Afsterven van hersencellen zorgt voor een dusdanig disfunctioneren van het geestesvermogen dat men uit psychische nood de dood verkiest.

TEKENEN VAN SCHADE

De gevolgen van het behandelen van antipsychotica zijn de negatieve symptomen van schizofrenie:

 1. weinig emotie
 2. minder sociale contacten
 3. gebrek aan initief
 4. gebrek aan aandacht en concentratie
 5. weinig gemotiveerd
 6. weinig energie
 7. depressieve symptomen (angst)
 8. manische symptomen (druk, vol energie, weinig slaap nodig)

GEEN VERPLEGING

De gevolgen van behandeling zonder de noodzakelijke verpleging zijn symptomen van vergiftiging:

 1. Verwardheid.
 2. Delirium.
 3. Duizeligheid.
 4. Dubbelzien.
 5. Gedesorienteerd in plaats, tijd en persoon.
 6. Hallucinaties, vooral auditieve.
 7. Oorsuizen.
 8. Tijdelijke gehoorverlies.
 9. Sufheid.
 10. Coma.

Project details


Release history Release notifications | RSS feed

This version

1

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for burgemeester, version 1
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size burgemeester-1.tar.gz (2.7 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View

Supported by

Pingdom Pingdom Monitoring Google Google Object Storage and Download Analytics Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page