Skip to main content
This is a pre-production deployment of Warehouse. Changes made here affect the production instance of PyPI (pypi.python.org).
Help us improve Python packaging - Donate today!

Parser for movie pages and search on CSFD.cz

Project Description

# ČSFD Parser

Parser pro stránky filmů a vyhledávání na [ČSFD](http://www.csfd.cz).


## Poznámky

[ČSFD](http://www.csfd.cz) je nejznámější Česko-Slovenská filmová databáze. Obsahuje informace o více než čtvrt milionu českých a zahraničních filmů, dále informace o hercích, režisérech atd. Bohužel ale neposkytuje žádné veřejné API pro strojový přístup k datům, žádné webové služby. Jediný způsob, jakým z ní dostat data, je parsováním webových stránek. A přesně k tomu vznikl tento kód.

Webové stránky ČSFD mají sice doctype XHTML+RDFa, ale přitom jsem v nich žádné RDFa značky nenašel a dokonce nejsou ani _well-formed_. Nelze je proto přímo zpracovat jako XML. Všechny parsery, které jsem pro ČSFD našel (a jeden z nich jsem kdysi sám napsal), stránky parsují sadou složitých regulérních výrazů. Jejich vymýšlení sice může být poměrně zábavné procvičení mozkových závitů na dlouhé zimní večery, ale následné udržování a upravování při změně designu stránek je nesmírně náročné. Navíc takové řešení není příliš rychlé. Chtěl jsem proto zkusit trochu jiný přístup.

Tento parser není postavený na regulérních výrazech, ale místo toho využívá [HTML parser](http://lxml.de/), který ze stránky postaví XML DOM, nad kterým se poté dotazuje přes XPath. Lokalizace požadovaných elementů na stránce je díky XPath neuvěřitelně snadná a výsledný kód je krásně přehledný. Můžete sami porovnat například s [tímto](http://www.phpclasses.org/browse/file/33086.html) kódem.


## Požadavky

* Python 2.7 / 3.1
* [lxml](http://lxml.de/) (testováno na 2.3.1)


## Upozornění

Používejte tento kód pouze pro vlastní potřebu, nezneužívejte ho pro vykrádání databáze ČSFD!


## Licence

Tento projekt je uveřejněný pod licencí [LGPL version 3](http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt).

## Contributors

[Alex Rembish](http://github.com/rembish)

Release History

This version
History Node

1.0.5

Download Files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, Size & Hash SHA256 Hash Help File Type Python Version Upload Date
csfd-parser-1.0.5.tar.gz
(6.5 kB) Copy SHA256 Hash SHA256
Source None Apr 1, 2013

Supported By

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Dyn Dyn DNS Sentry Sentry Error Logging CloudAMQP CloudAMQP RabbitMQ Kabu Creative Kabu Creative UX & Design Google Google Cloud Servers Fastly Fastly CDN StatusPage StatusPage Statuspage DigiCert DigiCert EV Certificate