Skip to main content

Package to apply Czech typography easily

Project description

cstypo
======

Balíček pro zkrášlení českých textů aplikováním základních typografických
pravidel. Nesnaží se o pokrytí veškerých českých pravidel, spíše o aplikaci
základních a to hlavně těch, které jsou na webu nejvíce vidět.

Instalace
---------

pip install cstypoAPI
-------

* `cstypo.parser.TxtParser`

Výchozí třída pro zpracování textu. Použití:

parser = cstypo.parser.TxtParser(text)
print parser.parser() # zformátovaný text

Je možné využít samostatně jednotlivé metody aplikující určitá pravidla:

* `cstypo.parser.TxtParser.parse_ellipsis`
* `cstypo.parser.TxtParser.parse_en_dash`
* `cstypo.parser.TxtParser.parse_em_dash`
* `cstypo.parser.TxtParser.parse_dates`
* `cstypo.parser.TxtParser.parse_arrows`
* `cstypo.parser.TxtParser.parse_plusminus`
* `cstypo.parser.TxtParser.parse_dimension`
* `cstypo.parser.TxtParser.parse_quotes`
* `cstypo.parser.TxtParser.parse_prepositions`
* `cstypo.parser.TxtParser.parse_last_short_word`


* `cstypo.parser.HtmlParser`

Potomek třídy `TxtParser`, který nejdříve escapuje veškeré HTML tagy,
aplikuje typografická pravidla na získaný text a vratí tagy zpět.


Django
-------

Pro použití ve frameworku Django je připraven filtr typify v souboru `cstags`.

Nejdříve je potřeba `cstypo` přidat do `INSTALLED_APPS`

INSTALLED_APPS = (
...
'cstypo',
)

Poté je možné začít v šablonách používat filtr.

{% load cstags %}

{{ text|typify }} # zpracování obyčejného textu (výchozí)
{{ text|typify:'txt' }} # ...

{{ text|typify:'html' }} # zpracování html
{{ text|typify:'html'|safe }} # pro povolení vypsání je potřeba filter safeCLI
----

cstypo

Usage:
cstypo [--type (txt|html)] <input>
cstypo -h | --help
cstypo -v | --version

Options:
-h --help show this screen.
-v --version show version.
--type type of parsed file (txt default).

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for cstypo, version 0.1.2
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size cstypo-0.1.2.tar.gz (6.8 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View

Supported by

AWS AWS Cloud computing Datadog Datadog Monitoring DigiCert DigiCert EV certificate Facebook / Instagram Facebook / Instagram PSF Sponsor Fastly Fastly CDN Google Google Object Storage and Download Analytics Microsoft Microsoft PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Salesforce Salesforce PSF Sponsor Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page