Skip to main content

A readability scoring library tailored to the specific needs of Turkish dyslexic readers.

Project description

Dyslexic Readability Package

A readability scoring library tailored to the specific needs of Turkish dyslexic readers.

Install

The package is available on PyPI. Simply install it with pip:

 pip install dyslexic-readability

Dependencies

This project uses the following python libraries. Please use Python3+.

nltk numpy editdistance

Basic Usage

from dyslexic_readability import dyslexic_scores, readability_scores

story = (
  "Ormanların birinde bir sivrisinek yaşarmış."
  " Bu sivrisinek tüm hayvanları rahatsız edercesine kral olduğunu iddia ediyormuş."
  " Her önüne gelen hayvana kafa tutuyormuş. Yine hayvanlara laf ederken sıra kurbağaya gelmiş."
  " Kurbağa ona hayvanların kralının aslan olduğunu söylemiş. Buna sinirlenen sinek aslanın yanına gitmiş."
  " Aslan bir ağacın dibinde uyukluyormuş. Gidip başında vızıldayarak kral olduğunu iddia etmiş."
  " Aslanı sinir edince aslan sineğe pençe sallamış. Ama ıskalayınca sinek daha da uğraşmaya başlamış."
  " Aslan bir daha sinir olunca yine pençe sallamış ama tutturamamış."
  " Sinek iyice şımarmaya başlamış, kulağının dibine vızıldayarak daha da sinir bozmaya çalışıyormuş."
  " Aslında hedefine ulaşması için son bir şey yapması lazımmış. Aslana zarar vererek üstünlüğünü kanıtlayacağını düşünüyormuş."
  " Bunun da ardından sinek gidip aslanın burnunu iğnesi ile sokmuş. Aslan ise öfkelenerek kükremiş."
  " Sinek oradan uzaklaşarak aslanı yendiği için mutlu davranıyormuş. Örümcek ağına yakalanana kadar sürecekmiş bu mutluluğu."
  " Örümcek ağına yakalanınca kurtulamamış. Yardım çığlıkları atınca aslan gelip onu kurtarmış."
  " Bu da sineğe ders olmuş ve bir daha hiç kral olduğunu iddia etmemiş."
)

obj = dyslexic_scores.DyslexicScores(story)
obj_r = readability_scores.Readability(story)

print(
  "Dyslexic Score: ",
  obj.overall_dyslexic_score(),
  "Atesman Score: ",
  obj_r.Atesman(),
  "Overall Score: ",
  obj.overall_calculated_score(),
)

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Source Distribution

dyslexic-readability-0.0.10.tar.gz (7.4 kB view hashes)

Uploaded source

Built Distribution

Supported by

AWS AWS Cloud computing Datadog Datadog Monitoring Fastly Fastly CDN Google Google Object Storage and Download Analytics Microsoft Microsoft PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page