Skip to main content

Turkce kelimelerin sonuna fonetik yapilarina uygun ekleri ekleyen module.

Project description

Ekler

PyPI Run Tests PyPI - Python Version PyPI - Downloads GitHub

Turkce kelimelerin sonuna, fonetik yapilarina gore:

  • Iyelik
  • Yonelme
  • Bulunma
  • Ayrılma
  • Çoğul
  • Vasıta

eklerini ekler.

Kurulum & Kullanim

pip install ekler

Ornek Kullanim:

from ekler import ekli, YONELME_EKI, IYELIK_EKI, BULUNMA_EKI, AYRILMA_EKI, VASITA_EKI

isim = 'ali'
ekli(isim, IYELIK_EKI)
## ali'nin

ekli(isim, YONELME_EKI)
## ali'ye

isim = "Ahmet"
ekli(isim, IYELIK_EKI)
## ahmet'in

ekli(isim, YONELME_EKI)
## ahmet'e

ekli(isim, YONELME_EKI, False) # kesme isareti yok
## ahmete

isim = "Istanbul"
ekli(isim, BULUNMA_EKI)
## Istanbul'da

ekli(isim, AYRILMA_EKI)
## Istanbul'dan

isim = "Gaziantep"
ekli(isim, BULUNMA_EKI) # sertlesme var. de -> te
## Gaziantep'te

ekli(isim, AYRILMA_EKI) # sertlesme var. den -> ten
## Gaziantep'ten

isim = "kitap"
ekli(isim, COGUL_EKI)
## kitaplar

isim = "kalem"
ekli(isim, COGUL_EKI)
## kalemler

isim = "Leyla"
ekli(isim, VASITA_EKI)
## Leyla'yla

Sınırlamalar

Kutuphaneyi gelistirme amacim sahis, cografi yer, kullanici adi (username) kelimelerinde kullanilmasidir. Bu tarz kelimelerde duzgun calismaktadir. (istisna ya da hata bulursaniz lutfen belirtin)

Ancak; kurum, mekan gibi sonuna gelecek eklerin bir standardi olmayan yerlerde hatali sonuclar verecektir. Mesela; Ziraat Bankasi kelimesine bulunma eki kullanmak istediginizde Ziraat Bankasi'nda yerine Ziraat Bankasi'da seklinde sonuc verecektir.

Ama mesela Akbank kelimesinde bu durum gecerli degil. Duzgun bir sekilde Akbank'ta ve Akbank'tan seklinde sonuc verecektir.

Dedigim gibi sorunsuz calismasi icin basta bahsettigim durumlarda kullanabilirsiniz.

Katkıda Bulunanlar

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for ekler, version 0.6.1
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size ekler-0.6.1-py3-none-any.whl (7.1 kB) File type Wheel Python version py3 Upload date Hashes View
Filename, size ekler-0.6.1.tar.gz (4.6 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View

Supported by

AWS AWS Cloud computing Datadog Datadog Monitoring Facebook / Instagram Facebook / Instagram PSF Sponsor Fastly Fastly CDN Google Google Object Storage and Download Analytics Huawei Huawei PSF Sponsor Microsoft Microsoft PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Salesforce Salesforce PSF Sponsor Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page