Skip to main content

Turkce kelimelerin sonuna fonetik yapilarina uygun ekleri ekleyen module.

Project description

Ekler

PyPI - Python Version Build Status GitHub

Turkce kelimelerin sonuna, fonetik yapilarina gore:

  • Iyelik
  • Yonelme
  • Bulunma
  • Ayrılma

eklerini ekler.

Kurulum & Kullanim

pip install ekler

Ornek Kullanim:

from ekler import ekli, YONELME_EKI, IYELIK_EKI, BULUNMA_EKI, AYRILMA_EKI

isim = 'ali'
ekli(isim, IYELIK_EKI)
## ali'nin

ekli(isim, YONELME_EKI)
## ali'ye

isim = "Ahmet"
ekli(isim, IYELIK_EKI)
## ahmet'in

ekli(isim, YONELME_EKI)
## ahmet'e

ekli(isim, YONELME_EKI, False) # kesme isareti yok
## ahmete

isim = "Istanbul"
ekli(isim, BULUNMA_EKI)
## Istanbul'da

ekli(isim, AYRILMA_EKI)
## Istanbul'dan

isim = "Gaziantep"
ekli(isim, BULUNMA_EKI) # sertlesme var. de -> te
## Gaziantep'te

ekli(isim, AYRILMA_EKI) # sertlesme var. den -> ten
## Gaziantep'ten

To Do

  • BUYUK HARF ve camelCase destegi
  • Bulunma ve Ayrilma ekleri ( ali'de , ali'den )
  • Daha fazla test

Sınırlamalar

Kutuphaneyi gelistirme amacim sahis, cografi yer, kullanici adi (username) kelimelerinde kullanilmasidir. Bu tarz kelimelerde duzgun calismaktadir. (istisna ya da hata bulursaniz lutfen belirtin)

Ancak; kurum, mekan gibi sonuna gelecek eklerin bir standardi olmayan yerlerde hatali sonuclar verecektir. Mesela; Ziraat Bankasi kelimesine bulunma eki kullanmak istediginizde Ziraat Bankasi'nda yerine Ziraat Bankasi'da seklinde sonuc verecektir.

Ama mesela Akbank kelimesinde bu durum gecerli degil. Duzgun bir sekilde Akbank'ta ve Akbank'tan seklinde sonuc verecektir.

Dedigim gibi sorunsuz calismasi icin basta bahsettigim durumlarda kullanabilirsiniz.

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Source Distribution

ekler-0.4.tar.gz (4.0 kB view hashes)

Uploaded source

Built Distribution

ekler-0.4-py3-none-any.whl (6.1 kB view hashes)

Uploaded py3

Supported by

AWS AWS Cloud computing and Security Sponsor Datadog Datadog Monitoring Fastly Fastly CDN Google Google Download Analytics Microsoft Microsoft PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page