Skip to main content

Komut satırında Ekşisözlük!

Project description

Actions Status GitHub issues GitHub stars GitHub license Downloads

EkşiGündem

Turkish is the only language available on the ekisozluk.com, so the readme file is written in Turkish. In a nutshell, the project helps you browse popular trending topics and read them on the command line.

Ekşi Gündem, komut satırından Ekşi Sözlük'ün gündem başlıklarını ve entrylerini okumanıza yarayan bir araçtır.

Kurulum

Python paket yöneticisi ile kolayca kurabilirsiniz.

pip install eksi

Paket yöneticisi olmadan, bu şekilde de kurabilirsiniz.

python setup.py install

Çalıştırma

Terminalinize

eksi

yazarak kullanabilirsiniz. Ek olarak, -b parametresini kullanarak okumak istediğiniz başlık sayısını belirtebilirsiniz.

eksi -b 10

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Source Distribution

eksi-0.4.0.tar.gz (6.1 kB view hashes)

Uploaded source

Built Distribution

eksi-0.4.0-py3-none-any.whl (6.7 kB view hashes)

Uploaded py3

Supported by

AWS AWS Cloud computing and Security Sponsor Datadog Datadog Monitoring Fastly Fastly CDN Google Google Download Analytics Microsoft Microsoft PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page