Skip to main content

EVDS python wrapepr

Project description

EVDS

EVDS paketi EVDS-API üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eletronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) aracılığıyla yayımlanan istatistiki verilere python aracılığıyla erişmenize imkan sağlar.

EVDS paketi ile aşağıda yer alan ana başlıklardaki tüm verilere erişebilirsiniz:

 • Piyasa Verileri
 • Kurlar
 • Faiz İstatistikleri
 • Para Ve Banka İstatistikleri
 • Menkul Kıymet İstatistikleri
 • Finansal İstatistikler
 • TCMB Bilanço Verileri
 • Fiyat Endeksleri
 • Anketler
 • Ödemeler Dengesi Uluslararası Yatırım Pozisyonu
 • Dış Ticaret İstatistikleri
 • Kamu Maliyesi
 • Üretim
 • Ödeme Sistemleri Ve Emisyon
 • İstihdam
 • Dış Borçlar
 • Altın Verileri
 • Konut Ve İnşaat İstatistikleri
 • Turizm İstatistikleri

Kurulum

evds paketini pip paket yöneticisi aracılığıyla kurabilirsiniz:

pip install evds

Kullanım

01-01-2019 - 01-01-2020 arası USD ve EUR alış kurlarına aşağıdaki şekilde erişilebilir.

from evds import evdsAPI
evds = evdsAPI('EVDS_API_KEY')
evds.get_data(['TP.DK.USD.A.YTL','TP.DK.EUR.A.YTL'], startdate="01-01-2019", enddate="01-01-2020")

get_data fonksiyonu DataFrame return edecektir. İstenmesi halinde evds.data komutu ile JSON formatında ham veriye ulaşılabilir.

API Anahtarı Alma

evds paketini kullanmak için öncelikle EVDS sistemi üzerinden API Anahtarı almanız gerekmektedir. API Anahtarı almak için aşağıdaki adımları izleyiniz:

 1. EVDS sayfasına giriş yaptıktan sonra Giriş Yap ve Kayıt Ol bağlantılarını izleyerek bir EVDS hesabı oluşturun.
 2. Ardından kullanıcı adınızın altında yer alan profil bağlantısına tıklayınız.

01

 1. Profil sayfanızın alt kısmında yer alan "API Anahtarı" butonuna tıklayınız ve açılan kutucukta yer alan değeri kopyalayınız.

02

Detaylı Sorgulama

get_data fonksiyonu aşağıdaki parametreleri alır:

series

Bu parametre liste olarak tanımlanmalıdır. Ayrıca birden fazla seri bu liste içerisinde tanımlanabilir. Tanımlanması zorunludur.

startdate

Seride yer alan verilerin hangi tarihten itibaren seçileceği bu parametre ile belirlenir. Tanımlanması zorunludur.

enddate

Eğer seri üzerinde bir aralık seçimi yapılmak isteniyorsa aralığın bitiş tarihi bu parametre ile belirtilir. Tanımlanması ihtiyaridir. Tanımlanmadığı durumda startdate değerine eşit olarak tanımlanır.

aggregation_types

Seri içindeki verilerin getirilmesi esnasında kullanılacak olan toplululaştırma yöntemini ifade eder. Tanımlanması ihtiyaridir. Eğer tanımlanmamışsa seri için tanımlanan öntanımlı yöntem kullanılır. Ayrıca değer olarak string veya liste alabilir. String alması durumunda tüm seriler için aynı yöntem uygulanır. Liste olarak tanımlanırsa series parametresinde tanımlanan serilere sırasıyla belirtilen yöntemler uygulanır. Kullanılabilecek yöntemler aşağıdaki gibidir:

Yöntem Parametre Değeri
Ortalama avg
En düşük min
En yüksek max
Başlangıç first
Bitiş last
Kümülatif sum

formulas

Seri içindeki verilerin getirilmesi esnasında uygulanacak formülü ifade eder. Tanımlanması ihtiyaridir. Eğer tanımlanmamışsa seri için tanımlanan öntanımlı formül kullanılır. Ayrıca değer olarak string veya liste alabilir. String alması durumunda tüm seriler için aynı formül uygulanır. Liste olarak tanımlanırsa series parametresinde tanımlanan serilere sırasıyla belirtilen formüller uygulanır. Kullanılabilecek yöntemler aşağıdaki gibidir:

Formül Değer
Yüzde Değişim 1
Fark 2
Yıllık Yüzde Değişim 3
Yıllık Fark 4
Bir Önceki Yılın Sonuna Göre Yüzde Değişim 5
Bir Önceki Yılın Sonuna Göre Fark 6
Hareketli Ortalama 7
Hareketli Toplam 8

frequency

Seri içerisinde yer alan verilerin hangi sıklıkla getireceğini ifade eder. Tanımlanması ihtiyaridir. Eğer tanımlanmamışsa seri için tanımlanan öntanımlı yayımlanma sıklığı kullanılır.Aşağıdaki değerleri alabilir.

Sıklık Değer
Günlük 1
İşgünü 2
Haftalık 3
Ayda 2 Kez 4
Aylık 5
3 Aylık 6
6 Aylık 7
Yıllık 8

Mevcut Serileri Listeleme

EVDS üzerinde veri serileri sırasıyla Ana Kategori, Alt Kategori ve Seri hiyerarşisinde sunulmaktadır.

get_data fonksiyonun kullanılması için aşağıda yer alan işlemlerin gerçekleştirilmesine gerek yoktur. Veri serisine ait kodun bilinmesi durumunda doğrudan get_data fonksiyonu kullanılabilir.

Ana kategorileri listeleme

Paket çağırıldığında otomatik olarak API aracılığıyla ana veri kategorileri listelenmektedir.

...
evds.main_categories

komut ile ana kategorileri listeleyebilirsiniz.

CATEGORY_ID TOPIC_TITLE_TR
1 PİYASA VERİLERİ
2 KURLAR
3 FAİZ İSTATİSTİKLERİ
4 PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ
... ...

Alt kategorileri listeleme

Ana kategori altında yer alan alt kategorilere aşağıdaki şekilde ulaşabilirsiniz:

evds.get_sub_categories('Ana kategori ID'si veya Adı')

Örnek kulllanım;

...
evds.get_sub_categories(6)
CATEGORY_ID DATAGROUP_CODE DATAGROUP_NAME
6 bie_dbafod Dış Borç Anapara ve Faiz Ödemeleri ile Diğer T...
6 bie_dbdborc Dış Borçlar-Brüt (Hazine ve Maliye Bakanlığı)
6 bie_kvdbs Kısa Vadeli Dış Borç Stoku (milyon ABD doları)
6 bie_yssk Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Uzun Vad...

Yukarıda yer alan örnekte 6'nolu kategori altında yer alan alt kategoriler listelenmiştir. Ayrıca get_sub_categories fonksiyonunda CATEGORY_ID yerine doğrudan ana kategori adı ile kullanabilirsiniz. Örneğin

...
evds.get_sub_categories("KURLAR")

Serileri listeleme

Alt kategori altında yer alan veri serilerine aşağıdaki şekilde ulaşabilirsiniz:

evds.get_series('Alt kategori adı')

Örnek kulllanım;

...
evds.get_series('bie_dbdborc')
SERIE_CODE SERIE_NAME START_DATE
TP.DB.B01 1:TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU 01-10-1989
TP.DB.B02 2:KISA VADELİ BORÇLAR (Borçluya Göre) 01-10-1989
TP.DB.B03 2A:KAMU (Borçluya Göre) 01-10-1989
TP.DB.B04 2A1:GENEL YÖNETİM (Borçluya Göre) 01-10-1989
TP.DB.B05 2A1a:Merkezi Yönetim 01-10-1989

get_data() fonksiyonu aracılığıyla SERIE_CODE'u kullanarak serilere ait verilere ulaşabilirsiniz.

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for evds, version 0.0.1
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size evds-0.0.1-py3-none-any.whl (7.0 kB) File type Wheel Python version py3 Upload date Hashes View hashes
Filename, size evds-0.0.1.tar.gz (6.5 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View hashes

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page