Skip to main content

Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid.

Project description

AANTAL OPNAMES

TABEL 1     Bopz-aanvragen in Nederland 2003-2013 (bron cijfers Raad voor de Rechtspraak)

Type Bopz-aanvraag 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 verhouding 2013 vs. 2003

IBS        6923  7402 7700 8002 8031 6610 7340 7422 7458 7377 7964 115%
RM         7371  8010 8600 8931 9381 9703 11558 12500 13235 13979 14902 202%

Type RM

- VM        3979  3916 4064 4163 4395 4712 5495 5690 5837 5937 6163 155%
- MVV       3249  3133 3212 2678 2796 2712 3195 3455 3620 3705 3966 122%
- VW        57   860 1256 1960 2081 2187 2755 3272 3689 4244 4699 -
- Eigen Verzoek  86   101  68  78  72  63  112  77  86  92  65 76%
- Observatie    0     0   0  52  37  29   1   1   0   0   0 -
- Zelfbinding   0     0   0   0   0   0   0   5   3   1   9 -

opnames      14294 15412 16300 16933 17412 16313 18898 19922 20693 21356 22866

t.o.v. 2003    100  108  114  118  122  114  132  139  145  149  160

SOORTEN

 1. IBS: inbewaringstelling;
 2. RM: rechterlijke machtiging
 3. VM: voorlopige machtiging;
 4. MVV: machtiging voortgezet verblijf;
 5. VM: voorwaardelijke machtiging

URL

bron: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/57-2015-4-artikel-broer.pdf

BEDREIGEND

Te laat komen - 10% , 1 maand
Te weinig solliciteren - 10% , 1 maand
Huiswerk niet af - 20% , 1 maand
Ongewenst gedrag vertoont - 20% , 1 maand
Weigering van algemeen geaccepteerde arbeid - 100% , 2 maanden
In het geheel niet meewerken - 100% , 2 maanden
Verbaal geweld - 50% , 1 maand
Bedreiging - 25% , 1 maand

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
gemeente-30.tar.gz (329.6 kB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page