Skip to main content
Join the official 2020 Python Developers SurveyStart the survey!

Generieke client voor GEMMA-zaken componenten

Project description

Build status

De ZDS-Client is een (voorlopig) interne client die op basis van OAS 3.0 specificaties met GEMMA-zaken componenten communiceert.

1   Features

 • Ophalen van OAS 3.0 spec & caching
 • Aanmaken van resources volgens specificatie
 • Generieke opzet, maar specifiek gebruik in de zaakgericht-werken services
 • Introspectie in het OAS schema: lees op basis van een resource URL uit wat er precies hoort achter deze URL te zitten.
 • ZDS autorisatiemodel via JWT out-of-the-box ondersteund.

2   Installatie

2.1   Benodigdheden

 • Python 3.6 of hoger
 • setuptools 30.3.0 of hoger

2.2   Installeren

pip install gemma-zds-client

3   Gebruik

3.1   Initialiseren (statische configuratie)

De client moet geinitialiseerd worden met de locatie van de componenten. Dit kan eenmalig of just-in-time wanneer je de client nodig hebt:

from zds_client import Client

Client.load_config('/pad/naar/config.yml')

De makkelijkste manier is configuratie via een yaml bestand, in het formaat:

---

zrc:
 scheme: http
 host: localhost
 port: 8000
 auth:
  client_id: my-zrc-client-id
  secret: my-zrc-client-secret
  scopes:
   - zds.scopes.zaken.aanmaken

drc:
 scheme: http
 host: localhost
 port: 8001

ztc:
 scheme: http
 host: localhost
 port: 8002

orc:
 scheme: http
 host: localhost
 port: 8003

De key is de naam van de component.

Je kan echter ook de configuratie zonder yaml bestand doen, en volledig gebruik maken van Python dictonaries, bijvoorbeeld:

from zds_client import Client

ZRC = {
  'scheme': 'http',
  'host': 'localhost',
  'port': 8000,
}

DRC = {
  'scheme': 'http',
  'host': 'localhost',
  'port': 8001,
}

Client.load_config(**{
  'zrc': ZRC,
  'drc': DRC,
  ...
})

3.2   Initialiseren (ad-hoc configuratie)

Je kan ook een client instance verkrijgen op basis van een specifieke resource URL.

from zds_client import Client

client = Client.from_url('https://api.nl/v1/resource/123')

Indien authorisatie hierop nodig is, kan je deze zelf assignen:

from zds_client import ClientAuth

client.auth = ClientAuth(
  client_id='my-client-id',
  secret='my-client-secret',
  **claims
)

3.3   Resources manipuleren

Per component kan je vervolgens een client resources laten opvragen of manipuleren:

zrc_client = Client('zrc') # gebruik alias uit configuratie

# oplijsten
zaken = zrc_client.list('zaak')

# opvragen
zaak = zrc_client.retrieve('zaak', uuid='<uuid>')

# opvragen met URL
zaak = zrc_client.retrieve('zaak', url='<zaak_url>')

# aanmaken
zaak = zrc_client.create('zaak', {
  'bronorganisatie': '000000000',
  'zaaktype': 'http://localhost:8002/api/v1/zaaktypen/<uuid>'
})

3.4   Schema introspectie

Met de schema module kan je introspectie doen op resource URLs:

from zds_client import Client
from zds_client.schema import Schema

zrc_client = Client('zrc') # gebruik alias uit configuratie

schema = Schema(zrc_client.schema)

input_schema = schema.get_request_resource_schema(
  'https://api.nl/v1/resource/123', method='GET'
)
assert input_schema['type'] == 'object'

params = schema.get_request_parameters(
  'https://api.nl/v1/resource/123', method='GET'
)
assert type(params) == list

output_schema = schema.get_response_resource_schema(
  'https://api.nl/v1/resource/123',
  method='GET', status_code='200'
)
assert output_schema['type'] == 'object'

3.5   Usage with NLX

When you’re using NLX outways, the URLs of resources change because of this. Services expoxed via NLX inways don’t understand local outway URLs, so these need to get rewritten.

In Django projects, you can make use of nlx-url-rewriter to define rewrite targets before the requests are sent and right after responses are received.

The rewriter is implemented in the zds_client.nlx.NLXClient class, which you can use instead of zds_client.Client.

Install using:

pip install gemma-zds-client[nlx]

This will pull in the extra dependencies. Make sure to follow the nlx-url-rewriter setup instructions.

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for gemma-zds-client, version 0.13.3
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size gemma_zds_client-0.13.3-py2.py3-none-any.whl (16.1 kB) File type Wheel Python version py2.py3 Upload date Hashes View
Filename, size gemma-zds-client-0.13.3.tar.gz (13.7 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View

Supported by

Pingdom Pingdom Monitoring Google Google Object Storage and Download Analytics Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page