Skip to main content
Join the official 2019 Python Developers SurveyStart the survey!

Behandeling met antispychotica is langdurige opzettelijke benadeling van de gezondheid met de dood ten gevolge.

Project description

(F)ACT bied niet de noodzakelijke verpleging die behandeling met antipsychotica verantwoord maken:

  1. verpleging naar gelang de situatie - meer zorg naarmate de situatie erger is, is niet preventief.
  2. niet 7 x 24 uurs verpleging - in het weekend en avonduren niet aanwezig.
  3. psychiater is niet op de hoogte van de situatie van.
  4. behandelovereenkomsten zijn niet volledig.
  5. geen snelle terugbrenging naar ziekenhuis mogelijk.

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for ggz, version 8
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size ggz-8.tar.gz (2.1 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View hashes

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page