Skip to main content

"Van alle personen die zich suïcideren is ongeveer 40% op moment van suïcide in behandeling in de ggz." - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Project description

Kunt u maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat psychiatrische patiënten met hoge psychische nood ook in het weekend voldoende hulp krijgen?

Antwoord op vraag 4.

Personen die in acute psychische nood verkeren kunnen 24 uur per dag en zeven dagen in de week terecht bij de crisisdienst van een psychiatrische instelling. Voor personen die kampen met acute suïcidale problemen bieden de Stichting Ex6 en de Stichting 113online via de telefoon en via internet anoniem crisiscounseling eveneens met een 24 uur bereikbaarheid. Er wordt dus in voldoende mate voorzien in hulpverlening aan mensen met acute psychische problemen die in het weekend opspelen.

“Op grond van al deze argumenten en bevindingen is besloten dat FACT teams geen eigen 24-uurs bereikbaarheid hebben.” - J.R. van Veldhuizen, voorzitter Stichting CCAF

De patient moet zelf in het weekend via 112 de crisis dienst van de GGZ zien te bereiken. Voor een patient met een Ernstige Psychiatrische Aandoening kompleet onmogelijk om te doen. In acute psychische nood kan men NIET terecht bij een crisisdienst.

POGING nummer 30399 http://pypi.python.org/pypi/ggzclaim (792 days)

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for ggzclaim, version 39
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size ggzclaim-39.tar.gz (10.2 MB) File type Source Python version None Upload date Hashes View

Supported by

Pingdom Pingdom Monitoring Google Google Object Storage and Download Analytics Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page