Skip to main content

"Van alle personen die zich suïcideren is ongeveer 40% op moment van suïcide in behandeling in de ggz." - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Project description

Kunt u maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat psychiatrische patiënten met hoge psychische nood ook in het weekend voldoende hulp krijgen?

Antwoord op vraag 4.

Personen die in acute psychische nood verkeren kunnen 24 uur per dag en zeven dagen in de week terecht bij de crisisdienst van een psychiatrische instelling. Voor personen die kampen met acute suïcidale problemen bieden de Stichting Ex6 en de Stichting 113online via de telefoon en via internet anoniem crisiscounseling eveneens met een 24 uur bereikbaarheid. Er wordt dus in voldoende mate voorzien in hulpverlening aan mensen met acute psychische problemen die in het weekend opspelen.

“Op grond van al deze argumenten en bevindingen is besloten dat FACT teams geen eigen 24-uurs bereikbaarheid hebben.” - J.R. van Veldhuizen, voorzitter Stichting CCAF

De patient moet zelf in het weekend via 112 de crisis dienst van de GGZ zien te bereiken. Voor een patient met een Ernstige Psychiatrische Aandoening kompleet onmogelijk om te doen. In acute psychische nood kan men NIET terecht bij een crisisdienst.

POGING nummer 30399 http://pypi.python.org/pypi/ggzclaim (792 days)

Project details


Release history Release notifications

This version
History Node

39

History Node

38

History Node

37

History Node

36

History Node

35

History Node

34

History Node

33

History Node

32

History Node

31

History Node

30

History Node

29

History Node

27

History Node

26

History Node

25

History Node

24

History Node

23

History Node

22

History Node

21

History Node

20

History Node

19

History Node

18

History Node

17

History Node

15

History Node

14

History Node

13

History Node

12

History Node

11

History Node

10

History Node

9

History Node

8

History Node

7

History Node

6

History Node

5

History Node

4

History Node

3

History Node

2

History Node

1

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
ggzclaim-39.tar.gz (10.2 MB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None Nov 18, 2014

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging CloudAMQP CloudAMQP RabbitMQ AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page