This is a pre-production deployment of Warehouse, however changes made here WILL affect the production instance of PyPI.
Latest Version Dependencies status unknown Test status unknown Test coverage unknown
Project Description

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

http://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2014/ECLI_NL_TGZRAMS_2014_94?zaaknummer=2013%2F221&Pagina=1&ItemIndex=1

5.21. Deze discrepanties roepen bij het college ernstige twijfel op of verweerder zich, met name vanaf eind augustus 2012, wel voldoende persoonlijk en op geïntegreerde wijze op de hoogte heeft gesteld van:

  • de actuele ontwikkelingen in het ziektebeeld van patiënt;
  • de signalen omtrent de al dan niet bestaande medicatiebereidheid van patiënt van zowel de Zyprexa als vervolgens de Haldol, juist waar de berichten van de casemanager/SPV-er enerzijds en moeder anderzijds bepaald niet eenduidig waren;
  • en de mogelijke risico’s die daarmee konden samenhangen.

5.22. Het college neemt daarbij in ogenschouw dat het tot de eigen taak en verantwoordelijkheid van verweerder behoorde zich over dergelijke relevante informatie omtrent de specifieke omstandigheden van de patiënt te (doen) informeren.

“Dit betekent dat verweerder niet heeft voldaan aan de aan hem te stellen eisen in het kader van de jegens de patiënt te betrachten zorgplicht.”

Release History

Release History

3

This version

History Node

TODO: Figure out how to actually get changelog content.

Changelog content for this version goes here.

Donec et mollis dolor. Praesent et diam eget libero egestas mattis sit amet vitae augue. Nam tincidunt congue enim, ut porta lorem lacinia consectetur. Donec ut libero sed arcu vehicula ultricies a non tortor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Show More

2

History Node

TODO: Figure out how to actually get changelog content.

Changelog content for this version goes here.

Donec et mollis dolor. Praesent et diam eget libero egestas mattis sit amet vitae augue. Nam tincidunt congue enim, ut porta lorem lacinia consectetur. Donec ut libero sed arcu vehicula ultricies a non tortor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Show More

1

History Node

TODO: Figure out how to actually get changelog content.

Changelog content for this version goes here.

Donec et mollis dolor. Praesent et diam eget libero egestas mattis sit amet vitae augue. Nam tincidunt congue enim, ut porta lorem lacinia consectetur. Donec ut libero sed arcu vehicula ultricies a non tortor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Show More

Download Files

Download Files

TODO: Brief introduction on what you do with files - including link to relevant help section.

File Name & Checksum SHA256 Checksum Help Version File Type Upload Date
gvd-3.tar.gz (128.6 kB) Copy SHA256 Checksum SHA256 Source Sep 20, 2015

Supported By

WebFaction WebFaction Technical Writing Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Dyn Dyn DNS Sentry Sentry Error Logging CloudAMQP CloudAMQP RabbitMQ Heroku Heroku PaaS Kabu Creative Kabu Creative UX & Design Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV Certificate Rackspace Rackspace Cloud Servers DreamHost DreamHost Log Hosting