Skip to main content
Help us improve PyPI by participating in user testing. All experience levels needed!

godverdomme, het gif !!

Project description

Er is bewijs dat antipsychotica schadelijk voor de hersenen zijn, bijv. Haldol brengt 4% aantasting van de hippocampus:

  1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3476840/
  2. https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2672208

Dat antipsychotica schadelijk zijn maakt het toedienen ervan een benadeling van de gezondheid.

Er is bewijs dat antipsychotica gif zijn:

  1. haloperiodol (haldol) - https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.000.142
  2. clozapine (leponex) - https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.024.831
  3. olanzapine (zyprexa) - https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.125.320
  4. aripriprazole (abilify) https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.112.532
Dat het hier gif betreft en niet een onschadelijk medicijn maakt dat men een strafbaar feit pleegt.
Dat je met gif altijd 100% zeker weet dat je de patient zijn gezondheid benadeeld maakt toedienen ervan een opzettelijke benadeling van de gezondheid.
Een toediening van gif is altijd een opzettelijke benadeling van de gezondheid, is altijd strafbaar.

Project details


Release history Release notifications

This version
History Node

4

History Node

3

History Node

2

History Node

1

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
gvd-4.tar.gz (51.8 kB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None Jun 7, 2018

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging CloudAMQP CloudAMQP RabbitMQ AWS AWS Cloud computing Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page