Skip to main content

GVD - Een slachtoffer goed laten doen met zijn misdadigers is een mishandeling.

Project description

GVD !!!

Met behandeling word gelijkgesteld langdurige mishandeling.

 1. medicijnen boven een bepaalde spiegelwaarde worden giftig.
 2. niet meten de de spiegel houd in dat men niet weet of vergiftiging aanwezig is.
 3. een te lange periode van vergiftiging is dodelijk.

Symptomen van vergiftiging:

 1. Verwardheid.
 2. Delirium.
 3. Duizeligheid.
 4. Dubbelzien.
 5. Gedesoriënteerd in plaats, tijd en persoon.
 6. Hallucinaties, vooral auditieve.
 7. Oorsuizen.
 8. Tijdelijk gehoorverlies.
 9. Sufheid.
 10. Coma.

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for gvd, version 1
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size gvd-1.tar.gz (7.4 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View

Supported by

Pingdom Pingdom Monitoring Google Google Object Storage and Download Analytics Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page