Skip to main content

godverdomme, het gif !!

Project description

Er is bewijs dat antipsychotica schadelijk voor de hersenen zijn, bijv. Haldol brengt 4% aantasting van de hippocampus:

  1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3476840/
  2. https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2672208

Dat antipsychotica schadelijk zijn maakt het toedienen ervan een benadeling van de gezondheid.

Er is bewijs dat antipsychotica gif zijn:

  1. haloperiodol (haldol) - https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.000.142
  2. clozapine (leponex) - https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.024.831
  3. olanzapine (zyprexa) - https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.125.320
  4. aripriprazole (abilify) https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.112.532
Dat het hier gif betreft en niet een onschadelijk medicijn maakt dat men een strafbaar feit pleegt.
Dat je met gif altijd 100% zeker weet dat je de patient zijn gezondheid benadeeld maakt toedienen ervan een opzettelijke benadeling van de gezondheid.
Een toediening van gif is altijd een opzettelijke benadeling van de gezondheid, is altijd strafbaar.

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for gvd, version 5
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size gvd-5.tar.gz (51.4 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View

Supported by

Pingdom Pingdom Monitoring Google Google Object Storage and Download Analytics Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page