Skip to main content
Help us improve Python packaging – donate today!

HUISARTS - Behandeling met medicijnen die de hersenen vergiftigen is langdurige opzettelijke benadeling van de gezondheid tot de dood erop volgt.

Project Description

PRAKTIJK

 1. patient meld bijwerkingen die duiden op vergiftiging (flauwvallen, slecht zien)
 2. patient word doorverwezen voor klacht
 3. arts meet niet de medicijnspiegel
 4. patient is vergiftigt en/of zit zonder medicijnen
 5. patient pleegt suicide

MILDE SYMPTOMEN VAN VERGIFTIGING

 1. gedragsveranderingen (bijv., rusteloosheid, crankiness)
 2. diarree
 3. duizeligheid
 4. slaperigheid
 5. vermoeidheid
 6. hoofdpijn
 7. verlies van eetlust
 8. kleine huid- of oogirritaties
 9. misselijkheid of maagklachten
 10. passen hoest (hoest die komt en gaat)
 11. pijn of stijfheid in de gewrichten
 12. dorst

MATIGE SYMPTOMEN

 1. wazig zicht
 2. Verwarring en desoriëntatie
 3. ademhalingsproblemen
 4. kwijlen
 5. overmatig tranen
 6. koorts
 7. lage bloeddruk (hypotensie)
 8. verlies van spiercontrole en spiertrekkingen
 9. bleekheid (bleekheid) of gespoeld of gelige huid
 10. aanhoudende hoest
 11. snelle hartslag
 12. toevallen
 13. ernstige diarree
 14. ernstige misselijkheid
 15. maagkrampen
 16. zweten
 17. dorst
 18. bevend
 19. zwakte

BELANGERIJKSTE SYMPTOMEN

 1. hartstilstand
 2. krampen
 3. diffuse intravasale stolling (mits ongecontroleerde bloeden of bloedstolling veroorzaakt)
 4. oesofageale vernauwing (vernauwing van het orgaan dat voedsel uit de mond draagt naar de maag)
 5. koorts (vaak hoog)
 6. onvermogen om te ademen
 7. versnelde ademhaling (snelle ademhaling)
 8. verlies van bewustzijn
 9. spiertrekkingen (ongecontroleerd en ernstige)
 10. snelle hartslag met een lage bloeddruk
 11. ademnood dat intubatie vereist (betreft het passeren van een buis naar beneden de luchtpijp [luchtpijp] om de longen te ademen bijstand te verlenen; mechanische beademing [dwz een ventilator] kan nodig zijn)
 12. epileptische aanvallen die niet reageren op de behandeling (de zogenaamde status epilepticus)
 13. dorst (vaak extreme)

Release history Release notifications

This version
History Node

28

History Node

27

History Node

26

History Node

24

History Node

23

History Node

22

History Node

21

History Node

20

History Node

19

History Node

18

History Node

17

History Node

16

History Node

15

History Node

14

History Node

13

History Node

12

History Node

11

History Node

10

History Node

9

History Node

8

History Node

7

History Node

6

History Node

5

History Node

4

History Node

3

History Node

2

History Node

1

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
huisarts-28.tar.gz (196.6 kB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None Sep 20, 2015

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging CloudAMQP CloudAMQP RabbitMQ AWS AWS Cloud computing Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page