Skip to main content
Help us improve PyPI by participating in user testing. All experience levels needed!

IGZ - niet de verboden maar de geboden vrucht. medicijnen eerst.

Project description

U schrijft onder andere: “de Inspectie heeft onder de BOPZ allerlei taken om toe te zien op verantwoorde zorg voor de patient. Het zelfde zou moeten gelden voor ambulant behandelde patienten…”.

“Daar heeft u absoluut gelijk in, en dat is ook het geval: de Inspectie ziet toe op alle zorg en behandeling die verleend wordt, binnen de GGZ maar ook in andere vormen van gezondheidszorg; aan patienten die zijn opgenomen maar ook aan patienten die in ambulante behandeling zijn; ongeacht of iemand vrijwillig of krachtens de wet BOPZ wordt behandeld.”

Hoe is de IGZ van plan om onder de WvGGZ de kwaliteit van de behandeling te controleren nu de multidisciplinaire commissie uit de wet geschrapt is ?

Project details


Release history Release notifications

This version
History Node

8

History Node

7

History Node

6

History Node

5

History Node

4

History Node

3

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
igz-8.tar.gz (2.7 kB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None Jul 1, 2015

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging CloudAMQP CloudAMQP RabbitMQ AWS AWS Cloud computing Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page