Skip to main content

Javanese version of import this.

Project description

iki

import this versi Basa Jawa

PyPI version PyPI - Downloads

Carane Masang

pip install iki

Carane Nganggo

import iki

Njedhule

The Zen of Python, dening Tim Peters

Ayu luwih becik tinimbang elek.
Eksplisit luwih becik tinimbang implisit.
Prasaja luwih becik tinimbang kompleks.
Komplek luwih becik tinimbang rumit.
Rata luwih becik tinimbang narang.
Arang-arang luwih becik tinimbang padet.
Kewaca kuwi penting.
Kasus khusus ora cukup khusus kanggo nglanggar aturan kasebut.
Sanajan kepraktisan ngalahake kemurnian.
Salah ojo nganti dimenengke wae.
Kajaba pancen dikon meneng.
Menawa bingung, tolak godaan nggo ngira-ira.
Kudune ono siji-- lan yen isa gur siji -- cara cetho sing bisa dilakoni.
Sanajan cara kasebut isa ora cetho nalika wiwitan kajaba sampeyan Walanda.
Saiki luwih apik tinimbang ora nate.
Sanajan ora nate luwih apik tinimbang saiki *banget*.
Yen implementasine angel dijelasake, kuwi ide sing ala.
Yen implementasine gampang diterangake, kuwi isa dadi ide sing apik.
Namespaces minangka salah sawijining ide sing apik banget - ayo padha nindakake!

Dijarwakake dening Ismail Sunni.

Pengin Bantu Ben Luwih Apik

Mangga mawon, kula malah seneng. Isa buka Pull Request utawa ngandhani yen ono sing kleru.

Pitakonan Sing Kerep Ditakonke

Pitakon: Kok gawe iki?

Wangsulan: Yo gur nggo seneng-seneng wae, sapa ngerti isa migunani

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Source Distribution

iki-0.1.0.tar.gz (2.1 kB view hashes)

Uploaded source

Built Distribution

iki-0.1.0-py3-none-any.whl (3.4 kB view hashes)

Uploaded py3

Supported by

AWS AWS Cloud computing and Security Sponsor Datadog Datadog Monitoring Fastly Fastly CDN Google Google Download Analytics Microsoft Microsoft PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page