Skip to main content

Get access to Iran's stock information

Project description

ایران استاک


این برنامه چه کاری انجام می دهد

این ابزار به سایت tsetmc.com متصل شده و اطلاعات نمادهای موجود در بازار سهام ایران را اعم از اطلاعات قیمتی و پارامترهای بنیادی دریافت و در قالب دیتافریم در اختیار کاربران قرار می دهد.
در پیاده سازی و کدنویسی سعی ما بر این بوده که ابزار را به گونه ای طراحی کنیم که کاربر را از هرگونه پیچیدگی به دور نگه داشته و سهولت استفاده را فراهم کند. طبعا سعی ما بر این است که با حفظ همین استراتژی و به مرور زمان با توجه به نیاز کاربران به گسترش قابلیت ها و امکانات این ابزار پرداخته و در بروزرسانی هایی که انجام می دهیم در مسیر پیشرفت و تکمیل پروژه گام برداریم.


چگونه آن را نصب کنیم

برای نصب ایران-استاک کافی است که کد زیر را در مفسر پایتون خود وارد کنید تا ابزار از طریق منبع پایتون دریافت و در سیستم شما نصب شود:

pip install iran_stock

چگونه از آن استفاده کنیم

 1. دریافت سابقه قیمتی

برای دریافت سابقه قیمت ها کافی است تا نماد فارسی سهم و یا کداختصاری انگلیسی آن را در دستور زیر وارد کنید:

import iran_stock as tse
data = tse.get('شبندر')
print(data)

# Output
           Ticker  First  High   Low  Close     Value    Vol OpenInt TF  Open  Last
Data
2022-01-18 B.A.Oil.Refinie 6300.0 6300.0 6050.0 6150.0 488418040040  79409720   5761 D 6330.0 6210.0
2022-01-17 B.A.Oil.Refinie 6360.0 6450.0 6220.0 6330.0 317806034360  50232054   3932 D 6250.0 6230.0
2022-01-16 B.A.Oil.Refinie 6250.0 6350.0 6180.0 6250.0 296315603010  47391223   4416 D 6380.0 6300.0
2022-01-15 B.A.Oil.Refinie 6480.0 6510.0 6250.0 6380.0 412740989330  64720530   5022 D 6440.0 6270.0
2022-01-12 B.A.Oil.Refinie 6400.0 6550.0 6350.0 6440.0 351551475390  54607185   4374 D 6380.0 6390.0
...           ...   ...   ...   ...   ...      ...    ...   ... ..   ...   ...
2012-06-30 B.A.Oil.Refinie 1139.0 1139.0 1139.0 1115.0  2119502455  1860845    63 D 1096.0 1139.0
2012-06-27 B.A.Oil.Refinie 1102.0 1130.0 1086.0 1096.0  76405243282  69730343   2728 D 1131.0 1120.0
2012-06-26 B.A.Oil.Refinie 1154.0 1159.0 1117.0 1131.0  52724280106  46616885   2363 D 1163.0 1117.0
2012-06-25 B.A.Oil.Refinie 1160.0 1180.0 1146.0 1163.0  81667019797  70242200   4041 D 1142.0 1150.0
2012-06-24 B.A.Oil.Refinie 1305.0 1305.0 1140.0 1142.0 788084992681 690000000   3292 D 1000.0 1140.0

اگر تمایل دارید در زمان واحد سابقه قیمتی لیستی از چندین سهم مختلف را دریافت کنید لازم است تا نام نمادهای مورد نظر خود را درون یک لیست قرار داده و سپس لیست را به عنوان آرگومان به تابع get وارد کنید.

import iran_stock as tse
tickers = ['شبندر', 'ملت', 'فملی']
data = tse.get(tickers)

در هنگام دریافت اطلاعات چه در مواردی که در حال دریافت اطلاعات تک سهم هستید و چه در مواقعی که لیستی از سهم ها را برای دانلود انتخاب کرده اید، این امکان وجود دارد که محدوده داده را با کمک تعیین تاریخ شروع و پایان مشخص کنید:

import iran_stock as tse
tickers = ['شبندر', 'ملت', 'فملی']
data = tse.get(tickers, start='2018-01-20', end='2022-01-01')

در هنگام دریافت اطلاعات به این نکته توجه داشته باشید که سایت tsetmc دسترسی پکیج پانداس را محدود کرده و در بسیاری از موارد اجازه نمی دهد داده ها را به صورت مستقیم از طریق این پکیج دریافت کنیم. برای رفع این مشکل ابزار ایران-استاک ابتدا داده ها را به صورت خام دریافت و در قالب یک فایل ذخیره می کند. سپس فایل ذخیره شده را بازخوانی کرده و به صورت دیتافریم پانداس در اختیار کاربر قرار می دهد.

 1. دریافت اطلاعات بنیادی

برای دریافت اطلاعات بنیادی کافی است تا نماد فارسی سهم و یا کداختصاری انگلیسی آن را در دستور زیر وارد کنید:

import iran_stock as tse
data = tse.fund('شبندر')

اگر تمایل دارید در زمان واحد اطلاعات بنیادی لیستی از چندین سهم مختلف را دریافت کنید لازم است تا نام نمادهای مورد نظر خود را درون یک لیست قرار داده و سپس لیست را به عنوان آرگومان به تابع fund وارد کنید:

import iran_stock as tse
tickers = ['شبندر', 'ملت', 'فملی']
data = tse.fund(tickers)

بعد از اینکه اطلاعات بنیادی سهم و یا لیستی از سهم ها را دریافت کردیم می توانید به همه اطلاعات دریافتی به صورت یکجا و یا به تک تک مولفه ها به صورت مجزا دسترسی داشته باشید. اگر می خواهیم تمام داده دریافتی را به صورت یکجا مشاهده کنید کافی است تا محتویات متغیر را چاپ کنید:

print(data)

# Output
                        value
Ticker                     شبندر
Title              پالايش نفت بندرعباس (شبندر)
Market            بازار اول (تابلوي فرعي) بورس
Sector         فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
EPS                      1312.0
PE                        4.7
SectorPE                     4.9
Shares                 134341922000
FloatingPercent                 32.0
MarketCap              826202820300000
AverageVolume                71546867
BaseVolume                 18633540
NAV                       0.0

و اما برای دسترسی مجزا به مولفه های دریافتی و چاپ آن ها می توانید مانند مثال زیر عمل کنید:

print(data.value.Ticker)
print(data.value.Title)
print(data.value.Market)
print(data.value.Sector)
print(data.value.EPS)
print(data.value.PE)
print(data.value.SectorPE)
print(data.value.Shares)
print(data.value.FloatingPercent)
print(data.value.MarketCap)
print(data.value.AverageVolume)
print(data.value.BaseVolume)
print(data.value.NAV)
 1. کار با بانک اطلاعاتی

جهت تسریع در خوانش اطلاعات و جستجوی لینک نمادهای درخواستی، ایران-استاک از یک پایگاه داده استفاده می کند که در آن لیست تمام نمادهای موجود در بازار بورس و اوراق بهادار ایران ذخیره شده است. هنگامی که برای اولین بار ایران-استاک را به کار می برید، داده های لازم دریافت و این پایگاه داده ساخته می شود.
این بانک اطلاعاتی قابلیت بروزرسانی را نیز دارد و اگر نماد جدیدی در بازار سهام درج شود، می تواند خود را با آخرین تغییرات منطبق کند. برای بروزرسانی محتوای پایگاه داده کافی است تا از دستور زیر کمک بگیرید:

import iran_stock as tse
tse.update()

اگر مایل هستید از اطلاعات ذخیره شده در این بانک اطلاعاتی مطلع شوید، دستور زیر به شما کمک خواهد کرد:

import iran_stock as tse
data = tse.check()
print(data)

# Output
           ID EnTicker PrTicker
0   51656103046466542   QM02  مظنه2
1   26402398488556706   QM02  مظنه4
2   16256689301150612   QM03  مظنه32
3   24571827372990193   QM03  مظنه34
4   50926374665517412   QM04  مظنه42
...         ...   ...   ...
6865 25559236668122210   ROBA   کهربا
6866 51200575796028449   SAHR  سحرخیز
6867 57013080981487913   SBBZ   سبز
6868 32469128621155736   ZARA   مثقال
6869 33254899395816171   ZARF   زر
 1. کمی بیشتر

اگر احساس می کنید توضیحاتی که تا اینجا در مورد چگونگی کار با ایران-استاک داده شده است، برای آشنایی با نحوه کار آن کافی نیست، می توانید به پوشه مثال ها مراجعه کرده و نمونه های بیشتری از نحوه کار با این ماژول را مشاهده کنید.


عملکرد برنامه به چه ابزارهای جانبی وابسته است

ایران-استاک برای اینکه بتواند به وظایف خود به درستی عمل کند نیاز دارد تا ابزارهای زیر نیز در سیستم شما نصب شده باشند. البته نیاز نیست شخصا به نصب آن ها اقدام کنید زیرا هنگام نصب ایران-استاک همگی به صورت خودکار نصب خواهند شد:

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Source Distribution

iran_stock-0.1.2.tar.gz (14.1 kB view hashes)

Uploaded source

Built Distribution

iran_stock-0.1.2-py3-none-any.whl (12.2 kB view hashes)

Uploaded py3

Supported by

AWS AWS Cloud computing and Security Sponsor Datadog Datadog Monitoring Fastly Fastly CDN Google Google Download Analytics Microsoft Microsoft PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page