Skip to main content
Python Software Foundation 20th Year Anniversary Fundraiser  Donate today!

Kodiks Turkish NLP Tool

Project description

Kodiks Türkçe Doğal Dil İşleme Python Kütüphanesi

Kodiks Türkçe Doğal Dil İşleme resmi Python NLP kütüphanesi

Kurulum

KodiksNLP, Python 3.5 veya üstünü destekler. KodiksNLP'yi PyPI'den pip ile yükleyebilirsiniz.

pip install kodiksnlp

bu aynı zamanda KodiksNLP'nin bağlımlılıklarından biri olan requests>=2.21.0 paketini de yükler.

Şu anda kodiksnlp'nin önceki bir sürümü yüklüyse, şunu kullanın:

pip install kodiksnlp -U

Çalıştırma

Python paketi detaylı kullanım örnekleri için dökümantasyonu inceleyiniz.

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for kodiksnlp, version 0.0.7
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size kodiksnlp-0.0.7-py3-none-any.whl (4.8 kB) File type Wheel Python version py3 Upload date Hashes View
Filename, size kodiksnlp-0.0.7.tar.gz (2.6 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View

Supported by

AWS AWS Cloud computing Datadog Datadog Monitoring DigiCert DigiCert EV certificate Facebook / Instagram Facebook / Instagram PSF Sponsor Fastly Fastly CDN Google Google Object Storage and Download Analytics Microsoft Microsoft PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Salesforce Salesforce PSF Sponsor Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page