Skip to main content
This is a pre-production deployment of Warehouse. Changes made here affect the production instance of PyPI (pypi.python.org).
Help us improve Python packaging - Donate today!

Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid.

Project Description

In Nederland draagt men zorg voor de meest kwetsbaren in Nederland door ze de volgende zorg te leveren, deze zorg mag niet geleverd worden want het zijn strafbare feiten die men pleegt:

 1. een interventie, bestaande uit een vorm van verzorging, bejegening, behandeling, begeleiding of bescherming;
 2. toediening van medicatie, vocht en voeding, regelmatige medische controle of andere medische handelingen;
 3. pedagogische of therapeutische maatregelen;
 4. opname in een accommodatie;
 5. beperking van de bewegingsvrijheid;
 6. afzondering of separatie in een daartoe geschikte verblijfsruimte;
 7. beperking van het recht op het ontvangen van bezoek of het gebruik van communicatiemiddelen;
 8. toezicht op betrokkene;
 9. onderzoek aan kleding of lichaam;
 10. controle op de aanwezigheid van gedrag beïnvloedende middelen;
 11. beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, die tot gevolg hebben dat betrokkene iets moet doen of nalaten.

Release History

This version
History Node

17

History Node

16

History Node

15

History Node

14

History Node

13

History Node

12

History Node

11

History Node

10

History Node

9

History Node

8

History Node

7

History Node

6

History Node

5

History Node

4

History Node

3

History Node

1

Download Files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, Size & Hash SHA256 Hash Help File Type Python Version Upload Date
koningrijk-17.tar.gz
(2.5 kB) Copy SHA256 Hash SHA256
Source None Mar 15, 2016

Supported By

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Dyn Dyn DNS Sentry Sentry Error Logging CloudAMQP CloudAMQP RabbitMQ Kabu Creative Kabu Creative UX & Design Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV Certificate Google Google Cloud Servers