Skip to main content

Erettsegi letolto fuggveny 4 input alapjan.

Project description

Letölt

Csináltam egy Android alkalmazást, valamint egy Python alapú Windows programot, melyek az oktatas.hu -ról való letöltést teszik egyszerűbbé a felhasználó számára, ez a letolt függvény tartalmazza a program magját.

Telepítés

pip install letolt

Használat, példa

import letolt
letolt(15,'okt','emelt','inf')

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for letolt, version 0.3
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size letolt-0.3-py3-none-any.whl (3.0 kB) File type Wheel Python version py3 Upload date Hashes View
Filename, size letolt-0.3.tar.gz (2.7 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View

Supported by

AWS AWS Cloud computing Datadog Datadog Monitoring Facebook / Instagram Facebook / Instagram PSF Sponsor Fastly Fastly CDN Google Google Object Storage and Download Analytics Microsoft Microsoft PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Salesforce Salesforce PSF Sponsor Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page