Skip to main content

TDK Güncel Türkçe Sözlük için komut satırı uygulaması.

Project description

lugat, TDK Güncel Türkçe Sözlük’ün komut satırı üzerinden kullanılmasını sağlar.

lugat önizlemesi

Nasıl Yüklenir

 • pip ile kurabilir

pip3 install lugat
 • Ya da Docker ile kullanmak isterseniz aşağıdaki fonksiyonu profil dosyanıza(.bash_rc, .zsh_rc vb.) ekleyebilirsiniz.

function lugat() {
 docker run -it --rm ademozay/lugat $@
}

Nasıl Kullanılır

 • Komutun satırında

lugat <kelime, atasözü, deyim vb.>

Atasözleri, deyimler, birleşik fiiller ve birleşik kelimeler gibi detayları görmek için

lugat -h <kelime, atasözü, deyim vb.>
 • Python uygulaması içinde

from lugat import lookup, LookupException

try:
  word    = lookup(word)
  variations = word.get_variations()

  for v in variations:
    print(v.name)
    print(v.origin)
    print(v.meanings)
    print(v.compound_words)
    print(v.proverbs)

except LookupException:
  pass

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Source Distribution

lugat-0.1.10.tar.gz (4.2 kB view hashes)

Uploaded Source

Built Distribution

lugat-0.1.10-py3-none-any.whl (6.1 kB view hashes)

Uploaded Python 3

Supported by

AWS AWS Cloud computing and Security Sponsor Datadog Datadog Monitoring Fastly Fastly CDN Google Google Download Analytics Microsoft Microsoft PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page