Skip to main content

TDK Güncel Türkçe Sözlük için komut satırı uygulaması.

Project description

Lügat

TDK Güncel Türkçe Sözlük için komut satırı arabirimi.

ön izleme

Nasıl Yüklenir?

pip (Python 3) ile

pip install lugat

Docker ile kullanmak isterseniz aşağıdaki fonksiyonu profil dosyanıza(.bash_rc, .zsh_rc vb.) ekleyebilirsiniz.

function lugat() {
	docker run -it --rm ademozay/lugat $@
}

Nasıl Kullanılır?

Komut satırında

lugat <kelime, atasözü, deyim vb.>

# Atasözleri, deyimler, birleşik fiiller ve birleşik kelimeler gibi detaylar için

lugat -h <kelime, atasözü, deyim vb.>

Python paketi olarak

from lugat import lookup, LookupException

try:
  word    = lookup(search)
  variations = word.get_variations() # kelimenin tüm varyasyonları

  for v in variations:
    print(v.name) # varyasyonun özel ismi
    print(v.origin) # kelimenin kökeni
    print(v.meanings) # özellikleri ve örnekleriyle birlikte kelimenin anlamları
    print(v.compound_words) # ilgili birleşik kelimeler
    print(v.proverbs) # ilgili atasözleri, deyimler ve birleşik fiiller

except LookupException:
  pass

Alfred ile

Lugat.alfredworkflow'u indirip kurduktan sonra bir kısayol atamanız gerekecek. Ben Option + Shift + L kombiyasyonunu kullanıyorum. Eğer kısayol atamak istemezseniz, Alfred'e lügat yazdıktan sonra yine arama yapabilirsiniz.

Command + L kısayolu ile, Alfred ekranına sığmayan tanımları ve kullanım örneklerini Large Type ile görüntüleyebilirsiniz.

Command + Enter kısayolu ile, ilgili sonuçları terminalde görüntüleyebilirsiniz.

Sistemde seçili olan bir kelimeyi direkt olarak aramak istediğiniz takdirde; Alfred kısayolunu ayarladığınız pencerede, Argument için Selection on macOS seçili olmalı.

Lügat | Alfred

Not: Alfred, yalnızca macOS üzerinde çalışan bir üretkenlik uygulaması, başarılı bir Spotlight alternatifi.

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Source Distribution

lugat-0.2.0.tar.gz (6.6 kB view hashes)

Uploaded Source

Built Distribution

lugat-0.2.0-py3-none-any.whl (8.1 kB view hashes)

Uploaded Python 3

Supported by

AWS AWS Cloud computing and Security Sponsor Datadog Datadog Monitoring Fastly Fastly CDN Google Google Download Analytics Microsoft Microsoft PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page