Skip to main content
Help us improve Python packaging – donate today!

which way to turn.

Project Description

Ontleden (taalkundig)     Allesomvattend
Logica             Intuïtief
Detail georiënteerd      Breed georiënteerd
Weloverwogen          Gevoelsmatig
Rationeel           Innerlijk bewustzijn
Methodisch           Creativiteit
Geschreven taal        Inzicht
Numerieke vaardigheden/orde  Ruimtelijk inzicht
Feiten belangrijk       Beelden belangrijk
Beredeneert          Verbeelding
Weet de naam          Weet de functie
Gericht op realiteit      Gericht op fantasie
Wetenschappelijk        Muziek, kunst
Wiskunde en wetenschap     Filosofie & religie
Woord en taal         Symbolen en beeld
Herkent            Waardeert
Proactief           Reactief, passief
Volgordelijk          Gelijktijdig
Verbale intelligentie     Praktische intelligentie
Bedenkt strategieën      Bedenkt mogelijkheden
Veilig/safe          Neemt risico’s
Heden en verleden       Heden en toekomst
Weet              Gelooft
Intellectueel         Zintuiglijk
Analytisch           Geheel overziend

Release history Release notifications

This version
History Node

4

History Node

3

History Node

2

History Node

1

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
med-4.tar.gz (7.6 kB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None May 18, 2015

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging CloudAMQP CloudAMQP RabbitMQ AWS AWS Cloud computing Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page