Skip to main content

which way to turn.

Project description

Ontleden (taalkundig) Allesomvattend Logica Intuïtief Detail georiënteerd Breed georiënteerd Weloverwogen Gevoelsmatig Rationeel Innerlijk bewustzijn Methodisch Creativiteit Geschreven taal Inzicht Numerieke vaardigheden/orde Ruimtelijk inzicht Feiten belangrijk Beelden belangrijk Beredeneert Verbeelding Weet de naam Weet de functie Gericht op realiteit Gericht op fantasie Wetenschappelijk Muziek, kunst Wiskunde en wetenschap Filosofie & religie Woord en taal Symbolen en beeld Herkent Waardeert Proactief Reactief, passief Volgordelijk Gelijktijdig Verbale intelligentie Praktische intelligentie Bedenkt strategieën Bedenkt mogelijkheden Veilig/safe Neemt risico’s Heden en verleden Heden en toekomst Weet Gelooft Intellectueel Zintuiglijk Analytisch Geheel overziend

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for med, version 2
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size med-2.tar.gz (7.6 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View hashes

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page