Skip to main content

which way to turn.

Project description

Ontleden (taalkundig)     Allesomvattend
Logica             Intuïtief
Detail georiënteerd      Breed georiënteerd
Weloverwogen          Gevoelsmatig
Rationeel           Innerlijk bewustzijn
Methodisch           Creativiteit
Geschreven taal        Inzicht
Numerieke vaardigheden/orde  Ruimtelijk inzicht
Feiten belangrijk       Beelden belangrijk
Beredeneert          Verbeelding
Weet de naam          Weet de functie
Gericht op realiteit      Gericht op fantasie
Wetenschappelijk        Muziek, kunst
Wiskunde en wetenschap     Filosofie & religie
Woord en taal         Symbolen en beeld
Herkent            Waardeert
Proactief           Reactief, passief
Volgordelijk          Gelijktijdig
Verbale intelligentie     Praktische intelligentie
Bedenkt strategieën      Bedenkt mogelijkheden
Veilig/safe          Neemt risico’s
Heden en verleden       Heden en toekomst
Weet              Gelooft
Intellectueel         Zintuiglijk
Analytisch           Geheel overziend

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for med, version 3
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size med-3.tar.gz (7.6 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View hashes

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page